Με 58 θέματα στη ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ της Θεσσαλονίκης

Με 58 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στις 16.00, η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

             Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

  • Διαχείριση χώρων πρασίνου και δέντρων του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη Ιστορικών Περιοχών 2ης και 3ης Δημοτικών Κοινοτήτων»
  • Έγκριση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε αθλητική μαθητική εκδήλωση που διοργανώνει το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα «ECOMOBILITY» – Οικολογική Μετακίνηση 2017-18
  • Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και του Απολογισμού Επιχορήγησης έτους 2017 της ΔΕΠΘΕ
  • Υπογραφή σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου  Θεσσαλονίκης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ