Με 40 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ της Πάτρας (ημερήσια διάταξη)

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την 5η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της «Μελ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου ΑΕ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2010 διορθωτική πράξη, επί της υπ’ αριθμ. 3/96 Μ.Π.Ε, του ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Ροδινής του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 48/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 2. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κα Μαρίας-Πιπίνας Διδάχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/97 πράξη εφαρμογής, στην περιοχή «Αγιος Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου», του Δήμου Πατρέων» (σχετική η αριθμ. 49/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων, ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Γιατρά, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2340,2341,2342 και 2343 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 9/2005 πράξης αναλογισμού (σχετική η αριθμ. 50/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας της κας Κωνσταντίνας Γερολυμάτου, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1078 και 1079, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών και επί των οδών Ιβύκου και Μυκηνών, στα Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθμ. 51/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης υπό του σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίας της κας Θεοδώρας Βασιλακοπούλου, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1217, 1217Α και 1218 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών² (σχετική η αριθμ. 52/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 6. Κατάργηση – αντικατάσταση θέσης λειτουργίας περιπτέρου (σχετική η αριθμ. 43/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β.  Τσιγάρας- Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Έγκριση Κανονιστικής απόφασης χρήσης πεζοδρόμων και πλατειών, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας (σχετική η αριθμ. 62/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Άδεια εγκατάστασης 16 Τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε, σε διάφορες περιοχές του Α/Κ Ρίου Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Προσβασης Νέας Γενιάς (NGA), σε αστικές περιοχές του πρώην Δήμου Ρίου – Πατρών – Α/Κ Ρίου» (σχετική η αριθμ. 44/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Άδεια εγκατάστασης 26 Τηλεπικοινωνιακών καμπινών Γ2 και Γ3, σε οδούς του Δήμου, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου, για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA), ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ του Δήμου Πατρέων, Α/Κ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ» (σχετική η αριθμ. 45/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 10. Προσκύρωση κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Αλεξίου Μιχαήλ, Γεώργιου και Αθανάσιου Κουτσούκου, στην περιοχή «Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 53/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 11. Τοποθέτηση σιδηρών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου της οδού Ρήγα Φεραίου, έμπροσθεν του 11ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πατρών (σχετική η αριθμ. 54/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 12. Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη διάβασης πεζών (με επενέργεια μπουτόν), επί της οδού Αυστραλίας (σχετική η αριθμ. 55/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 13. Καθορισμός, ως μονόδρομου, και ως οδού προτεραιότητας της οδού Κανακάρη, στα νεοδιανοιγμένα τμήματά της, από Αγ. Σοφίας έως Νόρμαν και από Γκότση έως Πουκεβίλ (σχετική η αριθμ. 56/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 14. Μείωση πλάτους οδοστρώματος – διαπλάτυνση πεζοδρομίου, επί της οδού Ηπείρου (σχετική η αριθμ. 57/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 15. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Ανδρ. Κουρλιούρου, Δ.Κ. Αγ. Βασιλείου (σχετική η αριθμ. 58/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 16. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί των οδών Σαντορίνης, Σύρου, Χίου, Αριστείδου και Σταγείρων, λόγω εργασιών (σχετική η αριθμ. 59/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, Δήμου Πατρέων και ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 18. Έγκριση της αριθμ. 6/2016 μελέτης του έργου «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο Δήμο Πατρέων (2016)», προϋπολογισμού 400.000€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 19. α) Έγκριση οριστικής μελέτης και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή- Διαμόρφωση κτιρίου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο, για χρήση οστεοφυλακίου, αποδυτήρια εργατών, τουαλέτες, μπάνια, χώρο πλυντηρίων, κοινόχρηστο χώρο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Έγκριση μελέτης Κυκλοφοριακών επιπτώσεων και Ακτομηχανικής διερεύνησης του έργου «Ανάπλαση αξιοποίηση camping Έλους Αγυιάς» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση σκελετών στεφανιών (διαφόρων μεγεθών), από τα Δημοτικά Κοιμητήρια (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.)
 22. Έγκριση της αριθμ. 73/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην τροποποίηση συστατικής πράξης του (εισηγητής: Ε. Μπιρλή- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.).
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 26. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση μονώσεων- στεγών Σχολικών κτιρίων (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2015) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 28. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδος» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 29. Καθορισμός συμπληρωματικού κωδικού, που είναι δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε τμήματα των Οικοδομικών Τετραγώνων Ο.Τ./Κ.Χ.1411Α, Ο.Τ./Κ.Χ. 1411Β, Ο.Τ. 1412, Ο.Τ. 1419, Ο.Τ./Κ.Φ. 1411, Ο.Τ./Κ.Φ.1389 και των προβλεπομένων κοινοχρήστων οδών, της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης στην περιοχή “Ανθούπολη”, ιδιοκτησίας κ. Αντωνίου Ντρέ, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης» (σχετική η αριθμ. 46/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 31. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο ΟΤ/ΚΧ 1510 επί της οδού Σπερχειού, στην Π.Μ. Αναθεώρησης της περιοχής «Αγυιάς», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας. Δημητρακοπούλου Σωτηρίας (σχετική η αριθμ. 47/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 32. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).
 33. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλατείας, επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δήμου Πατρέων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 35. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Μηλιτσόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αλ. Μωυσίδης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (Γ. Παλαιολόγος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Απ. Αλεξόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Επιστροφή ποσού, για δημοσιονομική διόρθωση του Προγράμματος «Εξοικονομώ Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Β. Σπυρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!