Με 104 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ της Αθήνας

Στις 28 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με 104 θέματα στην ημερήσια διάταξη (16η συνεδρίαση).

16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-06-18

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ