Υπουργείο Τουρισμού: Παρατείνεται η δυνατότητα μίσθωσης ξενοδοχείων καραντίνας

Παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 πήρε, με απόφαση του υπουργού Τουρισμού, η δυνατότητα μίσθωσης των ξενοδοχείων στο σύνολο της επικράτειας, που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρεται στην σχετική τροπολογία, οι δαπάνες των εν λόγω μισθώσεων βαραίνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

Αναλυτικά η τροπολογία

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
Παρατείνεται για έναν (1) ακόμη μήνα και μέχρι τις 30.11.2020 (λήγει στις 31.10.2020), η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, περιλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης υφισταμένων μέχρι το ίδιο χρονικό διάστημα, για την προσωρινή διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού και των συνοδών τους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού, κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Οι ανωτέρω συμβάσεις συνάπτονται με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων.
Παρατείνεται επίσης, μέχρι τις 31-12-2020, η ισχύς συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τη διενέργεια, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας αυτού με απευθείας ανάθεση και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, διαδικασιών έκτακτης προμήθειας ενδεδειγμένων μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού (υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, αντισηπτικών, βιοκτόνων κ.λπ.), εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών, φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, των υπαλλήλων και των πολιτών κ.λπ.

Αιτιολογική έκθεση

Με το προτεινόμενο άρθρο υπ’ αρ. 1 επιδιώκεται η παροχή δυνατότητας παράτασης της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων από το Υπουργείο Τουρισμού για έναν (1) επιπλέον μήνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας από ενδεχόμενη διασπορά του κορωνοϊού σε όλη την Επικράτεια. Η μίσθωση των τουριστικών καταλυμάτων πραγματοποιείται για τη φιλοξενία προσώπων-ταξιδιωτών που βρίσκονται είτε σε διακοπές στη χώρα μας είτε σε επαγγελματικό ταξίδι (εσωτερικός ή εισερχόμενος τουρισμός) και αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19.
Με το προτεινόμενο άρθρο υπ’ αρ. 2 αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα παράτασης ισχύος έκτακτων και προσωρινών ρυθμίσεων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες ρυθμίσεις σχετίζονται ιδίως με τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και λοιπών εποπτευόμενων φορέων, καθώς και με ειδικότερα διοικητικά θέματα, λόγω συνέχισης ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση και αναχαίτιση διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται η συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών της χώρας σε κάθε βαθμίδα, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο 1
Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 ν. 4692/2020
Η δυνατότητα μίσθωσης, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι συμβάσεις μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που συνήφθησαν δυνάμει του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 δύνανται να παραταθούν για έναν (1) μήνα και να έχουν χρονική διάρκεια μέχρι και τις 30.11.2020. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.
Άρθρο 2
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.
Πηγή: Reporter.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!