Σταθάκης: Δικαιώματα βέτο στις σημαντικές αποφάσεις διατηρεί το Δημόσιο στο ΔΕΣΦΑ

Τη διασφάλιση με πιο αποτελεσματικό τρόπο των συμφερόντων του δημοσίου στην υπόθεση ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ υποστηρίζει ότι πέτυχε η κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη απόπειρα πώλησης του 66% των μετοχών από την κυβέρνηση Σαμαρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση είχε μπει στο μάτι των Ευρωπαϊκών Αρχών που τελικά τη ματαίωσαν.

Πιο συγκεκριμένα με δήλωσή του ο υπ. ΥΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σημείωσε:

«Σήμερα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ. Η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου είχε ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση με πλειοδότη την αζέρικη εταιρεία Socar και τίμημα 400 εκατ. ευρώ. Όταν ακυρώθηκε η συγκεκριμένη συμφωνία, και λόγω των προβλημάτων συμβατότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η σημερινή κυβέρνηση κατηγορήθηκε ως αντι-επενδυτική, ιδεοληπτική και ανίκανη. Σήμερα, 18 μήνες μετά:

1. Το τίμημα έφτασε τα 535 εκατ. ευρώ.

2. Συμμετείχαν δύο αξιόπιστα ευρωπαϊκά κονσόρτιουμ εταιρειών και προκρίθηκε τελικά μια κοινοπραξία με σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.

3. Η Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζει ισχυρά δικαιώματα στο Δημόσιο, που παραμένει κάτοχος του 34%, όπως τον ορισμό της θέσης του Προέδρου της εταιρείας.

Επιτύχαμε μια στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία, που εντάσσει τον ΔΕΣΦΑ στην ομάδα των ισχυρών της Ευρώπης, προασπίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα και ενισχύοντας τα δικαιώματα του Δημοσίου. Τελικά, γίνεται διαφορετικά.»

Σύμφωνα με πηγές του Υπ. Ενέργειας με νέα Σύμβαση Μετόχων για τον ΔΕΣΦΑ καταγράφονται σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με εκείνη που ίσχυε στον προηγούμενο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται:

Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
· Προστίθενται δύο ακόμα μέλη στο ΔΣ, τα οποία θα ορίζονται από κοινού από τον Επενδυτή και το Δημόσιο. Ως αποτέλεσμα το σύνολο των μελών αυξάνεται από 9 σε 11, με τον Επενδυτή να ορίζει 6 από τα 11, ενώ προηγουμένως όριζε 6 από τα 9 (αναλογία αντίστοιχη του μετοχικού μεριδίου 66% που ελέγχει).

· Προστίθεται, επίσης, ένα ανεξάρτητο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, με αποτέλεσμα τα μέλη της να αυξάνονται σε 4 από 3 (δύο μέλη ορίζονται από τον Επενδυτή, ένα μέλος ορίζεται από το Δημόσιο). Ενισχύεται, έτσι, η αποτελεσματικότητα λειτουργίας της, καθώς πλέον δεν έχουν απαραίτητα πλειοψηφία τα μέλη που ορίζει ο Επενδυτής. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Διορισμών και Αποδοχών (4μελης), που δεν προβλεπόταν καν στην προηγούμενη Συμφωνία Μετόχων.

· Όσο το Δημόσιο κατέχει άνω του 20% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τον Πρόεδρο του ΔΣ. Βάσει της προηγούμενης Σύμβασης μπορούσε απλά να ορίζει ένα εκτελεστικό μέλος, χωρίς προκαθορισμένες αρμοδιότητες. Επιπλέον, ακόμα και όταν το μερίδιο υποχωρήσει κάτω από το 20%, όσο παραμένει άνω του 10%, το Δημόσιο θα ορίζει τον Αντιπρόεδρο.

· Παρέχεται η δυνατότητα να απαρτίζεται το ΔΣ μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, ενισχύοντας τον εποπτικό του ρόλο σύμφωνα με τις σύγχρονες μορφές εταιρικής διακυβέρνησης.

Δικαιώματα μειοψηφίας και αρνησικυρίας του Δημοσίου

Επίσης από το ΥΠΕΝ τονίζουν ότι υπάρχει ενισχυμένος ρόλος του Δημοσίου στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όπως αναφέρεται:

· Με την προηγούμενη Σύμβαση Μετόχων η αυξημένη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, που απαιτείται για σημαντικά θέματα (μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου, αλλαγή σκοπού εταιρείας, λύση της εταιρείας κλπ), περιοριζόταν στις ελάχιστες προβλέψεις του Νόμου (απαρτία και θετική ψήφος 66%). Με τη νέα Σύμβαση τα ποσοστά αυτά αυξάνονται στο 75%, δηλαδή αρκεί το 25% για να μπλοκαριστούν οι εν λόγω σημαντικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια ακόμα και αν μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό του Δημοσίου (από 34% μετά την πώληση) δεν θα χαθεί η δυνατότητα αυτή.

· Με τη νέα Σύμβαση το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά δικαιώματα αρνησικυρίας για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε έργα εκτός Ελλάδας και σε διακρατικά ή διεθνή έργα, μέρη των οποίων περιλαμβάνουν την Ελλάδα. Τα δικαιώματα ασκούνται τόσο σε επίπεδο ΔΣ όσο και σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης.

· Με τον τρόπο αυτό:

Ø εξασφαλίζεται η μη έκθεση του ΔΕΣΦΑ σε επισφαλείς επενδύσεις

Ø διαφυλάσσεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και

Ø υπάρχει πρόνοια για αντιμετώπιση ζητημάτων γεωπολιτικού χαρακτήρα.

Μεταβατικές προβλέψεις
· Ο Επενδυτής δεν θα έχει δικαίωμα να αναλάβει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανταγωνιστικές του ΔΕΣΦΑ. Η περίοδος κάλυψης της ρήτρας περιορίζεται σε 2 από 3 έτη (που προέβλεπε η προηγούμενη Σύμβαση), πλην όμως ισχύει για οποιαδήποτε εταιρεία συνδέεται με εταιρεία που συνδέεται με τον Επενδυτή και όχι μόνο με τις άμεσα συνδεδεμένες με τον Επενδυτή.

· Με τη νέα Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζεται η υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων του ΔΕΣΦΑ, ύψος 330 εκατ. ευρώ, με την παρουσία διαχειριστή που πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου διαγωνισμού (να είναι Ευρωπαίος και πλήρως διαχωρισμένος από δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής). Κατά την πρώτη διετία ο Επενδυτής δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές μονομερώς (απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου), ενώ στη συνέχεια, εφόσον αποφασίσει να πουλήσει θα πρέπει είτε να έχει ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επενδύσεων, είτε να διατηρήσει τουλάχιστον τον από κοινού έλεγχο του ΔΕΣΦΑ, είτε ο νέος αγοραστής να πληροί τα ίδια αυστηρά κριτήρια.

· Επίσης με τη νέα Σύμβαση εξασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί μεταπώλησης δεν αφορούν μόνο στο 66% του ΔΕΣΦΑ αλλά και στην πώληση μετοχών του εταιρικού οχήματος του Επενδυτή, προκειμένου να μην είναι δυνατή η παράκαμψη των περιορισμών μεταπώλησης.

· Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της ΕΕ, η ύπαρξη τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού καθώς και η υπεραξία του ΔΕΣΦΑ σε σχέση με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός κεντρικό στόχο έχουν να διασφαλίσουν όσο γίνεται περισσότερο την ενεργή παρουσία του δημοσίου σε κομβικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας ο στόχος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, είναι να παραμείνει, παρά τις πιέσεις από τους θεσμούς, ισχυρός λόγος στο κράτος, ώστε να διασφαλιστούν εργαλεία πολιτικής και παρέμβασης στη γεωπολιτική ατζέντα.

Συντάκτης: Γιώργος Αλεξάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΔΕΣΦΑ, ΒΕΤΟ