Σε θετικό κλίμα η παρουσίαση της Attica Bank, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η παρουσίαση της Attica Bank, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η επικείμενη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος της τράπεζας Ιωάννης Γαμβρίλης, ο οποίος τόνισε, ότι η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και επανέλαβε πως ο βασικός μέτοχος της τράπεζας έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διατηρήσει ή και να διευρύνει τη συμμέτοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον, απευθύνοντας, ταυτόχρονα, κάλεσμα σε όλους τους επενδυτές, στρατηγικούς και μη, να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα πραγματοποιεί αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της, μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων, κοινών μετοχών, ύψους 199,4 εκατ. ευρώ και έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 199,4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα φέρει σταθερό επιτόκιο της τάξης του 9%.

 

Ταυτόχρονα, η τράπεζα λαμβάνει μέριμνα, ώστε, σε περίπτωση μη επίτευξης των απαιτούμενων ποσών για την κάλυψη της ΑΜΚ και του ΜΟΔ, οι επενδυτές να είναι σε θέση να λάβουν πίσω τα κεφάλαια, που έχουν δεσμεύσει για τη συμμέτοχή τους στην ΑΜΚ και στο ΜΟΔ.

Την παρουσίαση των εκτιμήσεων για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών, τα βασικά μεγέθη του ομίλου της Attica Bank, για το 2012 και την περαιτέρω ανάλυση των όρων της αύξησης κεφαλαίου, ανέλαβαν, εκ μέρους του ομίλου της Attica Bank: Η Πολυξένη Τριανταφύλλου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας, ο Αθανάσιος Τσάδαρης, Διευθυντής Χρηματαγορών και Διαχείρισης Διαθεσίμων και ο Θεόδωρος Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Αντιπρόεδρος της Ένωσης.

Όπως επισημάνθηκε, «παρά την ύφεση, η Attica Bank εξακολουθεί να διαθέτει θετικά ίδια κεφάλαια, χαμηλότερους δείκτες καθυστερήσεων δανείων και μικρότερη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση, μέσω Ευρωσυστήματος, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου.

 

Με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, δίνεται στην Attica Bank η ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να εφαρμόσει ένα επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξή της, τα επόμενα χρόνια, μέσω προσεκτικών κινήσεων».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ATTICA BANK, ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση