σε-λειτουργία-τα-γραφεία-ισότητας-των-256750
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 28.05.2013 | 12:51

Σε λειτουργία τα γραφεία ισότητας των Φύλων σε ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ

Ξεκίνησε ήδη από τις αρχές Απριλίου η λειτουργία των δύο Γραφείων Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε  θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και εκπροσώπησης σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

Η συμβολή της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. τόσο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών συμβουλευτικών σεμιναρίων και ημερίδων όσο και στην συγκρότηση των Γραφείων Ισότητας στους δύο κορυφαίους συλλογικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης είναι σημαντική, αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας και της εμπειρίας των στελεχών της.

Η συμβολή αυτή συνεχίζεται με την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Ισότητας έτσι ώστε να σχεδιάζονται, υλοποιούνται και διαρκώς να βελτιώνονται οι πολιτικές ισότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και να δυναμώνει ο ρόλος των γυναικών αιρετών στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών και εν γένει στην τοπική δημοκρατία και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα δύο Γραφεία Ισότητας στην ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, αντίστοιχα, μπορείτε να τα αναζητείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.airetes.gr.