Πρωτογενές πλεόνασμα 1,883 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,883 δισ. ευρώ καταγράφεται τον πρώτο μήνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018, που καλείται να ολοκληρωθεί πιάνοντας τον στόχο του 3,5%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υπερδιπλάσιο του στόχου των 722 εκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,784 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 891 εκατομμύρια ευρώ ή 22,9% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,180 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 393 εκατομμύρια ευρώ ή 10,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 325 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου των 331 εκατομμυρίων ευρώ. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 604 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 498 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο ανήλθαν στα 3,176 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 215 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου των 3,391 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,092 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 123 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για αποδιδόμενους πόρους κατά 52 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 206 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 67 εκατομμύρια ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 19 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 83 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 92 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, 8 ΔΙΣ