ΠΕΤΑ: Στο Ναύπλιο η νέα εκπαιδευτική ημερίδα για τις γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση

Στο Ναύπλιο στις 18 Απριλίου στις 9 το πρωί στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, διοργανώνεται η νέα εκπαιδευτική ημερίδα «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013».

Την ημερίδα υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και την ΠΕΤΑ ΑΕ. Η εν λόγω ημερίδα αποτελεί την τρίτη από τις συνολικά τέσσερις (4) που θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες της χώρας.

Στην εκπαιδευτική ημερίδα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην παρουσίαση της εμπειρίας των Δήμων για τις πολιτικές Ισότητας από τη μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του Καλλικράτη, το πλαίσιο προτεραιοτήτων που θέτουν η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Ισότητας και ο Οδηγός Εφαρμογής της, καθώς επίσης και οι κυριότεροι τρόποι δικτύωσης και επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς για την προώθηση των θεμάτων ισότητας στους Δήμους των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιόνιων Νήσων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΤΑ, Γ. Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ


Αφήστε μια απάντηση