Π.Δ. για Fraport: Ρήτρα εθνικού νομίσματος & αποζημίωση σε καιρό πολέμου!

Τη νομική βάση και μια άλλη σκοπιά του αντίκτυπου της παραχώρησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων στην Fraport, παρουσιάζει η Ένωση για την υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.

Σε σημείωμά της η ΕΝΥΠΕΚΚ, αναφέρει ότι η βάση της παραχώρησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων βασίζεται σε Νομοθετικό Διάταγμα του 1953 και ότι – εκτός των άλλων – ως ρήτρα εμφανίζεται όχι μόνο το εθνικό νόμισμα με το οποίο θα γίνεται η μεταφορά των κεφαλαίων, αλλά και ότι σε πιθανή χρήση των Περιφερειακών Αεροδρομίων σε καιρό πολέμου, η Ελλάδα θα κληθεί να καταβάλλει αποζημίωση.

Αναλυτικά η ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ:

Η Γερμανία μάς επέβαλε:

α)ρήτρα εθνικού νομίσματος για τη μεταφορά κεφαλαίων,

β)την υπαγωγή της επένδυσης στο αποικιοκρατικό Νομοθετικό Διάταγμα 2687/1953(καταρτίστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και παραδόθηκε έτοιμο σε υπουργικό κλιμάκιο του Παπάγου στην Πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον),

γ)την εξαίρεση των αεροδρομίων από κάθε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του κράτους,

δ)την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς μεταφορά κεφαλαίων και

ε)την αποζημίωση της FRAPORT AE σε περίπτωση χρήσης των αεροδρομίων μας σε καιρό πολέμου!!

Παραμονές του Πάσχα η κυβέρνηση εξέδωσε το υπ’αριθ. 28/7-4-2017 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α 51), με το οποίο η χώρα μας παραχώρησε την εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων στην εταιρεία «FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία» βάσει των όρων του αποικιοκρατικού Νομοθετικού Διατάγματος 2687/1953 της εμφυλιοπολεμικής εποχής.

Το Νομοθετικό Διάταγμα 2687/1953, με τίτλο «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού», καταρτίστηκε εξ ολοκλήρου από την αμερικανική κυβέρνηση και παραδόθηκε σε υπουργικό κλιμάκιο της κυβέρνησης Παπάγου στο κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον στις 31-10-1953!!

Οι προβλέψεις του Π.Δ. 28/2017 υπερβαίνουν σε αποικιοκρατικού τύπου προνόμια ακόμη και το άνω Νομοθετικό Διάταγμα! Δεν είναι μόνο το καθεστώς απόλυτης κυριαρχίας στα αεροδρόμια και τις λειτουργίες τους που παραχωρούνται (κάτι που τα καθιστά «άβατο» για τις ελληνικές αρχές), αλλά και οι απίθανες προβλέψεις για την εξασφάλιση εξαγωγής των δανειακών (ως επί το πλείστον) κεφαλαίων που η εταιρεία θα εισαγάγει.

Μεταξύ των πολλών απίστευτων προνομίων που περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ., περιλαμβάνεται και η πρόνοια αποζημίωσης της εταιρείας βάσει της σύμβασης παραχώρησης «σε κάθε περίπτωση κατάργησης του νομίσματος αυτού στο ξένο νόμισμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία…»!! Δηλαδή η εταιρεία του κρατιδίου της Δρέσδης, του Γερμανικού δηλαδή Δημοσίου, διαχέει και τη νομισματική αβεβαιότητα επιβάλλοντας μέτρα για την τυχόν έξοδο της Ελλάδας από την ΟΝΕ και την αλλαγή του νομίσματός μας!!

Εξάλλου, σε άλλο σημείο του ίδιου άρθρου 5 διαβάζουμε ότι «η εταιρεία δικαιούται να εισάγει, διατηρεί ή εξάγει από την ελληνική επικράτεια οποιοδήποτε ξένο ή εθνικό νόμισμα και να ανοίγει, διατηρεί και λειτουργεί (ήτοι να καταθέτει, αναλαμβάνει κ.λπ.), χωρίς περιορισμό, τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς στην ελληνική επικράτεια σε ξένο ή εθνικό  νόμισμα.»!!

Παρακάτω στο ίδιο άρθρο αναγράφεται ότι «… Λόγω οποιασδήποτε επιβολής άλλου νομίσματος που θα αντικαταστήσει το νόμισμα εισαγωγής των κεφαλαίων (ευρώ), το άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και υποχρεωτικών μετατροπών από το νόμισμα αυτό σε άλλο επιβαλλόμενο νόμισμα, για την πληρωμή των ποσών αυτών, θα λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη επίσημη ισοτιμία όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος»!!

Το πιο ανατριχιαστικό σημείο του Π.Δ. 28/2017 είναι η ρύθμιση που αναφέρεται στην υποχρέωση της χώρας μας να καταβάλει υψηλή αποζημίωση σε περίπτωση που, λόγω εθνικής ανάγκης (εμπόλεμη κατάσταση), χρησιμοποιήσει τα εκχωρημένα στη FRAPORT AEελληνικά αεροδρόμια!!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Π.Δ. (άρθρο 11 του αποικιοκρατικού Ν.Δ. 2687/1953):

«α) όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και οι μετοχές των μετόχων της εταιρείας εξαιρούνται πάσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και

β) (…) όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εξαιρούνται της επίταξης με την εξαίρεση επίταξης σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί.

Στην περίπτωση αυτή η FRAPORT δικαιούται εύλογη αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11 παρ. 2 του ΝΔ 2687/1953»!!

Μαζί με τα άλλα σκληρά αποικιοκρατικά μέτρα που περιγράφονται στο Π.Δ., υπάρχει και η επίλυση των τυχόν διαφορών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας αποκλειστικά από τρεις (3) διαιτητές, με διαδικασία οριζόμενη σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του 2012 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (άρθρο 9), η εξαίρεση από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, η παντελής έλλειψη οποιουδήποτε κρατικού ελέγχου κ.λπ.. Αποκλείεται δηλαδή κάθε αρμοδιότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης!!

Το εξόχως …διαφωτιστικό για το καθεστώς που έχει επιβληθεί στην πατρίδα μας Π.Δ. πέρασε σχεδόν απαρατήρητο ενόψει του Πάσχα. Και φαίνεται ότι η έκδοσή του ήταν καθοριστική για την έκβαση του Eurogroup της Μάλτας που επανέφερε τις «διαπραγματεύσεις» στο προσκήνιο.

Ασφαλώς είναι και απορίας άξιον το ότι οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις αποσιώπησαν την αναβίωση του πρωτοφανούς αυτού αποικιοκρατικού καθεστώτος εν έτει 2017, που μόνο άσχημα σήματα εκπέμπει για την αξιοπρέπεια της Ελληνικής Πολιτείας και την ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας!

Γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κάθε επίδοξος μελλοντικός επενδυτής, βλέποντας αφενός μεν τους κινδύνους που περιγράφονται στο Π.Δ. και αφετέρου την εξασφάλιση της δημόσιας γερμανικής εταιρείας έναντι αυτών των κινδύνων, θα θελήσει κι αυτός να απολαύσει τους ίδιους όρους. Οπότε η χώρα θα μεταβληθεί σε δευτερεύουσα, συμπληρωματική και υπηρετική οικονομία και κοινωνία, ακόμη και αν ποτέ καταργούνταν οι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι των Μνημονίων και οι χιλιάδες κανονιστικές και εκτελεστικές πράξεις της Διοίκησης που έχουν εκδοθεί βάσει αυτών!!

Η τακτική τής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για …περήφανη διαπραγμάτευση κάνει θαύματα!

Ιδού το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα και το Νομοθετικό Διάταγμα του 1953!

ΠΔ 28-2017

ΝΔ 2687-1953

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, FRAPORT, ΕΝΥΠΕΚΚ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΡΗΤΡΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!