ΠΑΜΘ: Πρόσκληση ΕΣΠΑ για την κατάρτιση αστέγων

ΠΑΜΘ: Πρόσκληση ΕΣΠΑ για την προκήρυξη της Δράσης «Συμβουλευτική, κατάρτιση αστέγων Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για ανέργους σε τομείς που αναδεικνύονται από τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/3/2018 – 31/5/2018
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΠΑΜΘ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΤΕΓΩΝ