ΝΣΚ: Πότε εφαρμόζεται η 15ετής προθεσμία παραγραφής καταλογισμού φόρου (έγγραφο)

  • Απο stergios
  • 19 Ιουνίου 2018 - 10:22
  • Comments Off

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 111/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η εξαιρετική 15ετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής των δηλώσεων αυτών ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη, στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής.

Η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια ΝΣΚ, λόγω της αντίθετης επί του ζητήματος γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμό 173/2006.

Δείτε ολόκληρη τη γνωμοδότηση ΕΔΩ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, ΝΣΚ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΥ, 15ΕΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ