Καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην κτηνοτροφία

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος 2017

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 294,80 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,90 ευρώ ανά ζώο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη νέα ΚΑΠ, άρχισε και η εφαρμογή νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες δυσκολίες σε γεωργικούς τομείς σημαντικούς για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΨΟΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ