Φορολογικές δηλώσεις: Πως θα υποβληθούν από τους λογιστές των Νομικών Προσώπων

Προσθήκη μιας ακόμη ερώτησης – απάντησης έγινε στη λίστα των συχνών ερωτήσεων της ΑΑΔΕ οι οποίες αφορούν το Ε3 και το ΕΝΤΥΠΟ Ν, η οποία δίνει λύση στο πρόβλημα της υποβολής δήλωσης Νομικών Προσώπων από τον λογιστή μισθωτό της κάθε επιχείρησης.

11. Ε Πώς υποβάλλεται η δήλωση εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2017 στις περιπτώσεις

α) Μη Μισθωτού Λογιστή και

β) Μισθωτού Λογιστή;

Α Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες πρέπει προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση του εντύπου Ν να εξουσιοδοτήσουν τον λογιστή (μισθωτό ή μη). Στην περίπτωση μη Μισθωτού Λογιστή να εξουσιοδοτήσουν αυτόν με το ρόλο του λογιστή ενώ στην περίπτωση Μισθωτού Λογιστή να εξουσιοδοτήσουν αυτόν ως εκπρόσωπο.

Παράλληλα, θα πρέπει οι ανωτέρω λογιστές, μισθωτοί ή όχι, να συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο του οικονομικού επιμελητηρίου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ