Εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών: «Εκπτώσεις» και κουρέματα

Σε εξώδικες επιλύσεις φορολογικών διαφορών προσβλέπει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να επισπεύσει ροές εσόδων στο κρατικό ταμείο από χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που βαλτώνουν στα δικαστήρια της χώρας.

Για αυτό με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διαμορφωθεί ένας νέος μηχανισμός για την επίλυση του φλέγοντος αυτού προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης θα εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων σχετικά τις πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων των φορολογικών αρχών και θα αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο επίλυσης των διαφορών.

Σημειώνεται ότι με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή το καλοκαίρι οι αιτήσεις για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφανθεί μέχρι 31 Μαΐου 2021 ή μέχρι 31 Ιουλίου 2021 ανάλογα με την κατηγορία της υπόθεσης.

Μάλιστα μέσα από την νέα αυτή προσέγγιση φορολογικών διαφορών μπορεί να «κλειδώσουν»  διαγραφές προστίμων και προσαυξήσεων έως και 75% εφόσον το ποσό της οφειλής καταβληθεί σε μία δόση. Στην περίπτωση των 24 δόσεων η έκπτωση περιορίζεται στο 35%.

Με βάση το σχεδιασμό που αναμένεται να αποτυπωθεί στην υπουργική απόφαση θα υπάρχει ένα «μπουκέτο» εναλλακτικών πάνω στις οποίες θα μπορεί να «πατήσει» ο φορολογούμενος για την προώθηση μιας αίτησης εξώδικης επίλυσης. Πιο συγκεκριμένα θα μπορεί να ισχυριστεί:

– παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

– παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

– εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

– αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

– μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Τί θα αναφέρει η σχετική αίτηση

Η αίτηση θα υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και θα αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του φορολογούμενου με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος αλλά υποβάλλει, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα. Η πρόταση περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον αιτούντα. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η αποδοχή επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος  και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο.

Το πρακτικό αυτό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κυρίου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργασίμων ημερών από την υπογραφή. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου συνυπολογίζονται.

Αν δεν τηρηθούν οι όροι του προηγούμενου εδαφίου καθώς και εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή 2 τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής, η οποία βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο.

Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης.

Πώς καταβάλλεται το ποσό της οφειλής και οι τυχόν εκπτώσεις

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις, και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία κλιμακώνεται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου ως εξής:

– 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση

– 65% για 2-4  δόσεις

– 55% για 5 -8 δόσεις

– 50% για 9-12 δόσεις

– 45% για 13-16 δόσεις

– 40% για 17 – 20 δόσεις

– 35% για 21 -24 δόσεις.

Γιώργος Αλεξάκης, Reporter.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!