Ενεργοποιείται ο νόμος για παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.» με το άρθρο δέκατο τέταρτο του οποίου παρατείνεται μέχρι 31-10-2017 η προθεσμία για την οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.

4490_2017

ΦΕΚ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΝΟΜΟΣ, ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ


Αφήστε μια απάντηση