€20 εκατ. για την κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στον πρωτογενή τομέα

Στην υποβολή προτάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον αγροτικό τομέα ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, μπορούν να προχωρήσουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Υπουργεία – ΝΠΔΔ, Συνεταιρισμοί, Συλλογικοί Φορείς, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» οι δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να αποδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών
  • να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
  • να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων του πρωτογενούς τομέα στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους από 16/1/2013 έως 15/2/2013 μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ και να αποστείλουν σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» EYΣ/Μονάδα Α’, στη διεύθυνση Νίκης 10, 105 63, Σύνταγμα, 6ος όροφος, τις ώρες 09:00- 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες (επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής).

Nα σημειωθεί ότι πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες ΑΜ&Θ, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!