ΔΕΥΑ Φαιστού: Ρύθμιση οφειλών έως τις 26 Μαϊου

Τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 ανακοινώνει η ΔΕΥΑ Φαιστού στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας».

Συγκεκριμένα:

Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Β. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Γ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Δ. Ο Οφειλέτης για την παραμονή του στη ρύθμιση θα πρέπει να εξοφλεί τις τρέχουσες οφειλές που θα εκδίδονται από την υπηρεσία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ


Αφήστε μια απάντηση