δεη-ζημίες-111-εκατ-ευρώ-το-α-εξάμηνο-τι-1054730
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 06.09.2022 | 22:28

ΔΕΗ: Ζημίες 11,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο -Τι συνέβη (στοιχεία)

Zημίες 11,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 26,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι εμφάνισε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) το α’ εξάμηνο του 2022.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στις εξαιρετικά αυξημένες τιμές φυσικού αερίου που ωθούν ανοδικά και τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, σύμφωνα με τη διοίκηση, επέδειξε ανθεκτικότητα με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €429,3 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας μείωση €42,1 εκατ. (-8,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 9,8%.

Ο στόχος για το 2022 σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώθηκε.

Περαιτέρω αναφέρεται πως υπήρξε συμφωνία με τη Volterra για την αγορά χαρτοφυλακίου AΠΕ 112 MW.

Στο επίπεδο των επιμέρους δραστηριοτήτων, η λειτουργική απόδοση της Εμπορίας επηρεάστηκε αρνητικά από τους προαναφερθέντες λόγους και τις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε έτσι ώστε η ΔΕΗ να παραμείνει πιστή στην στήριξη των πελατών της.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,9 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11,1 εκατ. έναντι κερδών €26,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021.