Απάντηση του ΚΕ.Α.Ε.Π. στην καταγγελία καταρτιζόμενων περί μη πληρωμή τους - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
5
Οκτώβριος
Back

Απάντηση του ΚΕ.Α.Ε.Π. στην καταγγελία καταρτιζόμενων περί μη πληρωμή τους

Απαντώντας στην καταγγελία εκπροσώπων καταρτιζόμενων απασχολούμενων για την μη πληρωμή τους, παρά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΤΟΠΕΚΟ, η οποία δημοσιεύθηκε στην aftodioikisi.gr το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.) έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει αναλυτικά:

Αγαπητοί κύριοι, σχετικά με την καταγγελία που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας  στις 28/3/2015 με τίτλο «Μας έχουν απλήρωτους 20 μήνες», σας ενημερώνουμε για το τι πραγματικά ισχύει αναφορικά με τα καταγγελλόμενα.

Σύντομο ιστορικό:

Πράγματι, μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ  εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012 το έργο  που υποβλήθηκε από  την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»  στο οποίο το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας  (ΚΕ.Α.ΕΠ.) είναι συντονιστής Της Σύμπραξης. Οι υπόλοιποι εταίροι της Α.Σ. είναι οι εξής :

  • Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων )
  • Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Δήμου Αθηναίων
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αθηναίων (ΚΕΚ ΚΕΚΔΑ.),
  • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “four ELEMENTS”,
  • Κέντροo Επαγγελματικής Κατάρτισης « ΚΕΚ Επιμόρφωση»
  • Eταιρεία Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 Στο  έργο συμμετείχαν 100 άνεργοι – ωφελούμενοι και περιελάμβανε τις εξής δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ 2: ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 ΔΡΑΣΗ 3: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΡΑΣΗ 4: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΡΑΣΗ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΡΑΣΗ 6: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΡΑΣΗ 7: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ 9: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2012, και μετά από τις απαραίτητες δράσεις που υλοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2013 εγκρίθηκε η πρώτη προκαταβολή του έργου η οποία ισοδυναμεί  με το 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και τον Απρίλιο ου 2013 εκταμιεύτηκε το συγκεκριμένο ποσό.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενέργειες κατάρτισης αποτελούν μόνο το 25% των δράσεων και του προϋπολογισμού του συνολικού έργου κι αυτές υλοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 (75 εκπαιδευτικές ώρες διάρκειας περίπου τριών εβδομάδων) δηλ. δώδεκα μήνες μετά την έναρξη υλοποίησης  κι αφού είχαν ολοκληρωθεί ορισμένες από τις προβλεπόμενες δράσεις κι υλοποιηθεί σημαντικό μέρος των υπολοίπων

Στα πλαίσια τη κατάρτισης προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της  εκπαιδευτικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους 5€ μεικτά την ώρα.( δηλ. περίπου 400,00€ μεικτά κατ΄ άτομο)

Με βάση τα παραπάνω σας επισημαίνουμε τα εξής:

Ο Συντονιστής εταίρος σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης που διέπει την υλοποίηση του προγράμματος  είναι  υποχρεωμένος όταν υποβάλλονται  από τους εταίρους της Σύμπραξης , εξοφλημένες δαπάνες για το φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί, να προχωράει στην αποπληρωμή αυτών των δαπανών. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι το ποσό της Α΄ δόσης να διοχετευθεί σε αυτές τις δαπάνες για τις δράσεις που είχαν υλοποιηθεί. Σας ξανατονίζουμε ότι η κατάρτιση ξεκίνησε πολλούς μήνες αργότερα.

Όπως γίνεται κατανοητό, οι ωφελούμενοι δεν εργάζονται, ούτε προσφέρουν κάποιου είδους παροχή.

Σε ό,τι αφορά το χρόνο καταβολής επιδομάτων σας αναφέρουμε:

Όχι μόνο δεν προκύπτει από πουθενά (πρόσκληση  του προγράμματος οδηγός εφαρμογής , σύστημα Διαχείρισης) ότι τα εκπαιδευτικά επιδόματα έχουν προτεραιότητα στην εξόφληση τους αλλά και με  βάση το ΕΣΔΕΚ του 2008 (ΦΕΚ 1491/29.07.2008), αλλά και στην πάγια τακτική όλων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων που προβλέπουν εκπαιδευτικά επιδόματα

«Άρθρο 5.10, 4η παράγραφος

  1. Εκπαιδευτικό επίδομα

Η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων γίνεται με δίγραμμη επιταγή. Δύναται, επίσης, να γίνει και με πίστωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος μπορεί να ανοιχθεί για κάθε καταρτιζόμενο σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία) το αργότερο ένα (1) μήνα από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο φορέας έχει πάρει την δεύτερη δόση χρηματοδότησης.»

Όπως σωστά αναφέρουν οι ωφελούμενοι δεν έχει καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα, γιατί στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ », που είναι Συντονιστής το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, δεν έχει καταβληθεί η 2η δόση από την ΕΔΑ (ΕΥΚΕΚΟ) της Υπουργείου Εργασίας, στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η χρηματοδότηση από το συντονιστή στο ΚΕΚ, έτσι ώστε με τη σειρά του να καταβάλλει  τα εκπαιδευτικά  επιδόματα στους ωφελούμενους.

Άρα αφού η Α.Σ δεν έχει εισπράξει τη β΄ δόση του προϋπολογισμού δεν κατέβαλλε στο ΚΕΚ το αντίστοιχο ποσό για να παραχωρήσει στην εξόφληση των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

Λόγοι καθυστέρησης:

Σε ότι αφορά δε την πραγματικά μεγάλη καθυστέρηση ώστε Α.Σ. να υποβάλλει  τον σχετικό  φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την ΕΥΚΕΚΟ για να της καταβληθεί η β΄ δόση η κύρια αιτία είναι η εξής:

Η Α.Σ είχε δικαίωμα να υποβάλλει το σχετικό αίτημα για την είσπραξη της β΄δόσης ( 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) μόνον εφόσον όχι μόνο εξοφλούσε τις  δαπάνες που αντιστοιχούν με την α’ δόση που εισέπραξε αλλά και επιπλέον όφειλε να καταθέσει προεξοφλημένες δαπάνες κι ενός ποσού που ισοδυναμούσε με το μισό της εισπραχθείσας α΄ δόσης (37,5% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού)

Όπως καταλαβαίνετε σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον με την τρομερή έλλειψη ρευστότητας αρκετοί  εταίροι της Α.Σ. αδυνατούσαν να καταθέσουν προκαταβολικά εξοφλημένες δαπάνες ώστε να αποκτήσει η Α.Σ. το δικαίωμα να υποβάλλει σχετικό φάκελο. Δυστυχώς σε όλα σχεδόν  τα παρόμοια προγράμματα του ΕΣΠΑ που απαιτούν προχρηματοδότηση και με τεράστιες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας παρατηρήθηκε το ίδιο πρόβλημα. Ως εκ τούτου ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας αναγνωρίζοντας το πρόβλημα με την Υπ΄Αριθμ. Πρωτοκόλλου 4.27115/οικ.3.1320 της22/09/2014 απόφασή του  τροποποίησε το σχετικό  όρο και αρκούσε πλέον η εξόφληση των χρημάτων της α΄ δόσης για να αποκτήσουμε το δικαίωμα υποβολής β΄ δόσης

Κατόπιν τούτου με τον υπ. Αριθ. 39/24-24-11-2014 έγγραφο της ΑΣ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» κατατέθηκε φάκελος  με την καταβολή της β΄δόσης  και με το υπ. Αριθμ. 40/18-12-2014 κατατέθηκαν στην υπόλογο του έργου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής επιχορήγησης τη α΄ δόσης.

Η άποψη μας:

– Σχετικά με την καθυστέρηση χρηματοδότησης, εάν οι αρμόδιες Αρχές  προέβλεπαν εξαρχής γνωρίζοντας το φοβερό πρόβλημα ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, τη λογική διευθέτηση που έγινε εκ των υστέρων ή εναλλακτικά εάν χορηγούσαν, ως α΄ δόση ένα ποσοστό 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με τη παράλληλη υποχρέωση να καταβάλλονται τα εκπαιδευτικά επιδόματα των ωφελουμένων – ανέργων κυριολεκτικά δεν θα υπήρχε αυτό το γενικευμένο πρόβλημα σήμερα που δυστυχώς είναι σε βάρος της υλοποίησης και των στόχων των προγραμμάτων (αρκετοί  από τους άνεργους λόγω των καθυστερήσεων εξόφλησης των εκπαιδευτικών επιδομάτων δεν συνεργάζονται και δεν παρακολουθούν το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο στόχος όλων αυτών των προγραμμάτων δεν είναι να δοθεί ένα εκπαιδευτικό επίδομα σχετικά μικρής αξίας αλλά μέσω ενός πλέγματος δράσεων να συμβάλλουν στην προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς πολλές φορές η ουσία υποτιμάται.

– Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι για την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων σε όλους του εταίρους που συμμετέχουν εργάζονται πολλοί άνθρωποι (διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό ) καταβάλλονται μηνιαίως εισφορές στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, καταβάλλεται προκαταβολή φόρων για ανείσπρακτα τιμολόγια και εξοφλούνται προμηθευτές των προβλεπόμενων εργολαβιών. Όπως καταλαβαίνετε ή  όποια καθυστέρηση στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων βλάπτει πρώτα από όλα τους φορείς υλοποίησης αφού υπάρχουν πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις και γι αυτό έχουν κάθε λόγο να επιδιώκουν με τις ενέργειες τους την εύρυθμη υλοποίησης και χρηματοδότησης τους.

– Θεωρούμε ότι πρέπει στο μέλλον να γίνουν σημαντικές βελτιωτικές κινήσεις σε ότι αφορά τόσο στο χρηματοδοτικό όσο και στο ποιοτικό επίπεδο που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα τους. (λιγότερη γραφειοκρατία, έγκαιρη εκταμίευση των δαπανών αυστηρά κριτήρια που διασφαλίζουν την συμμετοχή όσων πραγματικά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν  κ.α.   το εκπαιδευτικό επίδομα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί ίσως το μοναδικό κίνητρο για να συμμετέχει κάποιος άνεργος σε αυτές τις δράσεις)

– Καθ’ όλο το διάστημα της καθυστέρησης και μέχρι σήμερα υπάρχει συχνή – πυκνή  τηλ. επικοινωνία κι όχι μόνο, τόσο  μεμονωμένα με καταρτιζόμενους που ερωτούν   όσο και με  εκπροσώπους τους .

Σε ότι αφορά το σχόλιο του ανώνυμου καταγγέλλοντα που υπογράφει ως «εκπρόσωποι των καταρτιζομένων» σύμφωνα με το οποίο παρουσιάζει το ΚΕ.Α.ΕΠ. να σχετίζεται με εκατοντάδες «απλήρωτους επί μακρώ » καταρτιζόμενους σας αναφέρουμε ρητά ότι εκτός του γεγονότος ότι τα εκπαιδευτικά επιδόματα καταβάλλονται από τους φορείς Κατάρτισης και μόνο ότι το ΚΕ.Α.ΕΠ. είναι επικεφαλής εταίρος μόνο σε μια αντίστοιχη Α.Σ ΤΟΠΣΑ «ΣΥΝΕΡΓΩ» στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής και ότι το σύνολο των ανέργων καταρτιζομένων που συμμετέχουν σε αυτό έχουν λάβει το σύνολο των εκπαιδευτικών τους επιδομάτων από τον αντίστοιχο φορέα Κατάρτισης αφού βέβαια η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλλε στην Α.Σ μέρος της β΄ δόσης

– Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για το επίμαχο θέμα των εκπαιδευτικών επιδομάτων ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει από την Α.Σ. κατανοούμε απόλυτα την ανησυχία των ανέργων – καταρτιζομένων κι ότι η επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εργασίας ότι πριν το Πάσχα θα καταβληθεί στην Σύμπραξη η β΄ δόση ώστε να αποδοθούν στον φορέας Κατάρτισης τα χρήματα που θα διαθέσει για την εξόφληση των εκπαιδευτικών επιδομάτων

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και παρακαλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν για αποκατάσταση της αλήθειας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και Διαχειριστής

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!