Αναπτυξιακή Ηπείρου: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ και την είσοδο νέων μετόχων, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου κατά την οποία εγκρίθηκαν επίσης ο ισολογισμός και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Στην τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, απηύθυνε κάλεσμα στους ΟΤΑ να μετάσχουν με μεγαλύτερα ποσοστά στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ τάχθηκε υπέρ της συνένωσης, σε έναν φορέα, όλων των αναπτυξιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Αφήστε μια απάντηση