ΑΑΔΕ: Μείωση κατά 49% στο ληξιπρόθεσμο χρέος του Σεπτεμβρίου - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
12
Νοέμβριος
Back
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Σε λειτουργία η πλατφόρμα (ΦΕΚ)

ΑΑΔΕ: Μείωση κατά 49% στο ληξιπρόθεσμο χρέος του Σεπτεμβρίου

Σημαντική μείωση κατά 49% παρουσίασε τον Σεπτέμβριο το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στα 353 εκατ. έναντι 695 εκατ. που είχαν φτάσει τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 9μηνο του 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4,159 δισ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3,898 δισ., καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 6,7%.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται τα εξής:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

109.416.185.425

109.038.302.614

0,35%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.878.832.976

24.872.963.870

0,02%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

84.537.352.449

84.165.338.744

0,44%

Πλήθος οφειλετών

3.656.672

3.435.236

6,45%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν:   3.867.892 (αυξημένο κατά 5,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

242.516.019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

197.311.010

ΜΑΡΤΙΟΣ

186.095.014

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

187.351.198

ΜΑΙΟΣ

187.368.260

ΙΟΥΝΙΟΣ

208.855.544

ΙΟΥΛΙΟΣ

198.739.717

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

164.116.122

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

174.782.479

9ΜΗΝΟ

1.747.135.364

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ  

 

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

         242.516.019

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

         197.311.010

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

 277.164.526

272.230.876

183.569.065

         186.095.014

1,38%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 310.001.287

241.393.686

146.570.566

         187.351.198

27,82%

ΜΑΙΟΣ

 261.073.964

244.263.816

164.927.674

         187.368.260

13,61%

ΙΟΥΝΙΟΣ

   242.199.885

219.496.360

205.991.062

         208.855.544

1,39%

ΙΟΥΛΙΟΣ

     248.152.712

239.888.433

238.782.140

        198.739.717

-16,77%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

       164.116.122

-16,70%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

       174.782.479

-4,86%

9ΜΗΝΟ

 2.401.646.800

   2.253.861.277

     2.004.006.941

     1.747.135.364

-12,82%

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ:

1.  “Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 9μηνο 2021 , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4.159εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα  3.898εκ. € (αύξηση κατά 6,7%).

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 353εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  695εκ. (μείωση κατά 49%).

Παρατηρούμε ότι ενώ κατά το πρώτο 9μηνο  2020 είχαμε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών covid ,τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε  σημαντικά. Το 88 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

22.488.910

36.259.527

61%

Εισόδημα

338.793.239

41.430.617

-88%

Φόροι στην Περιουσία

6.948.853

8.520.686

23%

Φ.Π.Α.

192.097.933

175.684.911

-9%

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

2.335.828

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

11.670.265

13.162.488

13%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

2.525.031

5.477.674

117%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

55.760.071

14.568.641

-74%

Δικαστικά έξοδα

7.093.142

6.192.795

-13%

Καταλογισμοί

2.293.980

4.850.643

111%

Δάνεια

11.738.324

6.164.395

-47%

653.745.575

312.312.378

-52%

2.  Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.758εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3.599 εκ. (αύξηση κατά 4,4 %).

Για τον μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 322 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 621 εκ. (μείωση  κατά 48%).

Παρατηρούμε ότι ενώ κατά το πρώτο 9μηνο του 2020 είχαμε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών covid, τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε  σημαντικά.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 9μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 1.215εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 942εκ €  (αύξηση κατά 28,9%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Σεπτέμβριος 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 163 εκ. €
(έναντι 206εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- μείωση κατά 20,87%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (70%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

8.168.704

8.403.189

3%

Εισόδημα

14.198.197

24.925.795

76%

Φόροι στην Περιουσία

13.384.211

10.771.691

-20%

Φ.Π.Α.

57.847.545

70.625.341

22%

ΣΥΝΟΛΟ

93.598.658

114.726.016

23%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

       334.892.778

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

       392.099.598

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

        458.085.538

       412.552.761

       284.163.496

       350.572.787

23,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

        528.510.780

       367.932.556

       226.124.044

       299.378.691

32,4%

ΜΑΙΟΣ

       410.760.698

       353.972.485

       239.408.565

       315.814.377

31,9%

ΙΟΥΝΙΟΣ

          394.631.112

       363.383.493

       279.050.480

       342.437.303

22,7%

ΙΟΥΛΙΟΣ

          405.839.583

       432.322.900

       355.334.408

       324.301.548

   -8,7%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

          418.236.648

       395.472.071

       300.499.032

       296.595.563

-1,3%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

          420.777.064

       476.793.696

       393.192.369

       392.335.667

-0,2%

9ΜΗΝΟ

            3.994.255.723

      3.686.863.829

      2.964.509.693

      3.048.428.312

2,8%

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!