ΣτΕ: Τι ισχύει για το κόστος ΦΠΑ οικοδομής σε επιχείρηση που απαλλάσσεται

Με την απόφαση 1694/2017 το ΣτΕ έκρινε αναλυτικά ότι στην διάταξη της περιπτώσεως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που καταβάλλει η επιχείρηση κατά την επιδίωξη του σκοπού της. Ο φόρος αυτός, βαρύνοντας, κατ’ αρχήν, όχι την επιχείρηση αλλά τον καταναλωτή, διεπόμενος δε από τις ειδικές διατάξεις οι οποίες, συγκροτημένες σε σύστημα, ρυθμίζουν αποκλειστικά τα της επιβολής και της λειτουργίας του, δεν μπορεί να εκπέσει με άλλο τρόπο εκτός από την προβλεπόμενη στις εν λόγω διατάξεις ιδιαίτερη διαδικασία, την συνιστάμενη στον μηχανισμό εκπτώσεως του ΦΠΑ των εισροών από τον ΦΠΑ των εκροών της επιχειρήσεως.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία ο μηχανισμός αυτός δεν επιτρέπει την έκπτωση φόρου εισροών εξαιτίας του ότι η επιχείρηση απαλλάσσεται για τις εκροές της από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, και, συνεπώς, ο ΦΠΑ των αγαθών (ή υπηρεσιών) που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για το σκοπό της βαρύνει, στην περίπτωση αυτή, την ίδια την επιχείρηση ως καταναλωτή, και πάλι ο εν λόγω φόρος, κατά τη φορολογία του εισοδήματος της επιχειρήσεως, μη υπαγόμενος, κατά τ’ ανωτέρω, στην περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., δεν δύναται να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Φ.Π.Α. των πιο πάνω αγαθών, ενσωματωμένος καθώς είναι από τη φύση του στο κόστος αποκτήσεως και, συνακόλουθα, στην αξία τους – και, κατά τούτο, διακρινόμενος από τα λοιπά σχετικά έξοδα, όπως, προκειμένου περί αγοράς ακινήτων, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, η δικηγορική αμοιβή ή ο φόρος μεταβιβάσεως – εκπίπτει υπό τις προϋποθέσεις εκπτώσεως της αξίας των εν λόγω αγαθών, κατά τις προμνημονευθείσες σχετικές διατάξεις του πιο πάνω άρθρου 31 (ως πρώτες ή βοηθητικές ύλες, εμπορεύσιμα αγαθά κ.λπ).

Στην ειδικότερη δε περίπτωση της ιδιοκατασκευής από την επιχείρηση κτιριακής εγκατάστασης ως παγίου αγαθού της, ο καταβληθείς σχετικώς φ.π.α., ενσωματωμένος, κατά τ’ ανωτέρω, στο κόστος κατασκευής, προσαυξάνοντας, συνακόλουθα, την αξία του παγίου, και ωφελώντας, αντιστοίχως, την επιχείρηση σε περισσότερες, κατ’ αρχήν, χρήσεις, εκπίπτει υπό τις προϋποθέσεις του προβλεπόμενου στις ανωτέρω διατάξεις (περ. στ) μηχανισμού των αποσβέσεων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΤΕ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ, ΦΠΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!