Προτάσεις ΣτΠ για το ν/σ «Έλεγχος και Προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος»

Στο πλαίσιο της ψήφισης του νοµοσχεδίου µε αντικείµενο τον έλεγχο και την
προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε
στους συναρµόδιους Υπουργούς τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες που έχει
διαπιστώσει και κατέθεσε προτάσεις για τη βελτίωση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι:

 προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι διατάξεις του νοµοσχεδίου
προβλέπεται η έκδοση πλέον των πενήντα (50) κανονιστικών πράξεων,
 παρέχεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, αδειοδότησης και τακτοποίησης
κατασκευών παρά την ύπαρξη αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων,
 το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης παραµένει διότι εξακολουθούν να
οικοδοµούνται αυθαίρετες κατασκευές και µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
κατασκευής για την υπαγωγή στη σχετική διαδικασία τακτοποίησης,
 η διαδικασία ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών, µέσω του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας, χωρίς τη διενέργεια προηγούµενων σχετικών
ελέγχων, έχει συχνά ως αποτέλεσµα και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων,
 δεν πρέπει να υφίσταται διαρκώς η δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία
τακτοποίησης των αυθαιρέτων, ενώ η παρούσα, τέταρτη, δια νόµου
παράταση διαιωνίζει την άνιση µεταχείριση µεταξύ των πολιτών,
 οι συνεχείς νοµοθετικές µεταβολές του πολεοδοµικού πλαισίου πλήττουν την
ασφάλεια δικαίου, καθώς και τις δικαιοπραξίες σχετικά µε την ιδιοκτησία,
 συστήνονται νέες υπηρεσίες ελέγχου δόµησης χωρίς να έχει αντιµετωπιστεί η
υποστελέχωση των υφιστάµενων πολεοδοµικών υπηρεσιών,
 εξετάζονται εκπρόθεσµα διοικητικές προσφυγές αυθαιρέτων και αδειών
δόµησης, µε αποτέλεσµα την ενδεχόµενη απώλεια του δικαιώµατος
δικαστικής προστασίας.

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

την έκδοση των προβλεπόµενων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, Υπουργικών και
άλλων αποφάσεων, προκειµένου να τεθεί άµεσα σε ισχύ το νοµοσχέδιο,
την κατάργηση των σχετικών διατάξεων, ούτως ώστε να µην παρέχεται η
δυνατότητα αδειοδότησης και τακτοποίησης κατασκευών, όταν έχουν εκδοθεί
σχετικές αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,
την αµεσότητα των ενεργειών της πολιτείας για την οριστική αντιµετώπιση του
ζητήµατος της υποστελέχωσης των υπηρεσιών ∆όµησης,
την εµπρόθεσµη εξέταση των προβλεπόµενων διοικητικών προσφυγών για την
πληρέστερη προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών,
τη διατήρηση της αρµοδιότητας των κατεδαφίσεων στις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις και ταυτόχρονα την επαρκή στελέχωση και εξοπλισµό τους,
την αναγκαιότητα έκδοσης των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή πριν την έκδοση
οποιουδήποτε τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης.

ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΠ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]