Το πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση που αφορά στη Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξε-ων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρω- παϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η Δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την Αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» εντάσσεται σε πρώτη φάση στο Επιχειρησιακό Τομεακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΜΔΤ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο θεματικό Στόχο 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης», Επενδυτική Προτεραιότητα 11i «Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αφορά στην πρώτη φάση της πιλοτικής λειτουργίας, διάρκειας από έξι (6) έως έντεκα (11) μήνες ανά ΤΟΜΥ.

ΦΕΚ

ΥΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟΜΥ, ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!