επιλογή-υπαλλήλων-στην-εθνική-σχολή-δ-1106505
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 12.12.2022 | 21:19

Επιλογή υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο Ν. 5001/2022 με θέμα την  επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Κάθε χρόνο προκηρύσσονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέσεις υποψηφίων δικαστικών υπάλληλων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο έτος.