Ένα υπέροχο βίντεο από ψηλά…με κάμερα drone δείχνει πως είναι σήμερα το Σφεντύλι, η Ατλαντίδα της Κρήτης.

 Οι τελευταίες δυνατές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα το χωριό να βρίσκεται σήμερα κάτω από το νερό.