Κύπρος: Αυξημένη η χρήση αλκοόλ και κάνναβης από τα κορίτσια

Εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία που παρατίθενται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, καθώς όπως δείχνουν παρατηρείται μια έντονα ανησυχητική αύξηση του αριθμού κοριτσιών, που καταναλώνουν αλκοόλ αλλά και κάνναβη.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Ετήσια Ανασκόπηση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 2017, παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση του αλκοόλ από τους μαθητές στην Κύπρο, ειδικά στην υπέρμετρη κατανάλωσή του (κατανάλωση πέντε ή περισσότερων ποτών σε μια περίσταση κατά τον τελευταίο μήνα). Διαφοροποιήσεις ωστόσο παρατηρούνται μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, με ανησυχητική αύξηση ανάμεσα στα κορίτσια.

Ανησυχητική αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ από τα κορίτσια

Όπως απεικονίζεται στο γράφημα της ΑΑΕΚ, από το 1999 μέχρι και το 2015, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στην υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ ειδικά από τα κορίτσια, καθώς η κατανάλωση από τα αγόρια κυμαίνεται σε πιο μικρό ποσοστό αύξησης, αν και το τελικό ποσοστό κατανάλωσης ξεπερνά το ποσοστό κατανάλωσης από τα κορίτσια.

Αυξημένη η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ από τους Κύπριους μαθητές Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των στοιχείων που παρατίθενται από την ΑΑΕΚ, τα ποσοστά της Κύπρου που αφορούν την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στους μαθητές ξεπερνούν σημαντικά τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αύξηση και στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τα κορίτσια Αύξηση σημειώθηκε στη χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά από τα κορίτσια.

Σύμφωνα με το γράφημα που παραθέτει η ΑΑΕΚ, φαίνεται ότι διαχρονικά υπάρχει μια σταθερή αύξηση στη χρήση κάνναβης από τους Κύπριους μαθητές. Αυτό που δημιουργεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι ενώ ο αριθμός χρηστών αγοριών παραμένει σταθερός από το 2011 μέχρι και το 2015, ο αριθμός κοριτσιών σημείωσε αύξηση μεταξύ αυτού του χρονικού διαστήματος.

Σημειώνεται ότι εννέα στους δέκα μαθητές στην Κύπρο δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση τέτοιων ουσιών, ενώ σε σχέση με τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, η Κύπρος βρίσκεται αρκετά πιο χαμηλά από τον μέσο όρο της έρευνας.

Μείωση του καπνίσματος ανάμεσα στους μαθητές

Με βάση τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας μαθητικού πληθυσμού ESPAD (2015), το 18% του μαθητικού πληθυσμού (15 – 16 ετών), αναφέρει ότι κάπνιζε κατά τον τελευταίο μήνα. Όσον αφορά τους Κύπριους μαθητές παρατηρείται επίσης μείωση του καπνίσματος, ενώ η Κύπρος βρίσκεται σε ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος σε σχέση με τον μέσο όρο της έρευνας.

Οι Κύπριοι δεν θεωρούν ρίσκο την οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν θεωρούν μεγάλο ρίσκο την οδήγηση μετά από κατανάλωση δύο ή περισσότερων ποτών, είναι η Κύπρος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παράθεσε η Ετήσια Ανασκόπηση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 2017, σε γενικές γραμμές, οι Κύπριοι, ενώ είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν περιοριστικές πολιτικές που έχουν να κάνουν με πιο αυστηρά μέτρα τροχαίας, εντούτοις η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που “υποτιμά” τον κίνδυνο που παρέρχεται κατά την οδήγηση, μετά από την κατανάλωση αλκοόλ.

Μείωση του ποσοστού μέθης

Μείωση του ποσοστού μέθης παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με προηγούμενα. Βάσει των στοιχείων της πιο πρόσφατης παγκύπριας επιδημιολογικής έρευνας γενικού πληθυσμού (ΑΣΚ, 2016) και σε σύγκριση με τα αποτελέσματα προηγούμενων σειρών της έρευνας, παρατηρείται επίσης ότι ένα στα πέντε άτομα, περίπου 22,6%, αν;eφερε υπέρμετρη κατανάλωση κατά τον τελευταίο μήνα.

Πιο “υπεύθυνοι” στην οδήγηση τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Όσο πιο μεγάλα ηλικιακά ήταν τα άτομα, τόσο μικρότερο ήταν το ποσοστό αυτών που οδηγούσε μετά την κατανάλωση αλκοόλ, στοιχεία που παρέθεσε η παγκύπρια επιδημιολογική έρευνα γενικού πληθυσμού. Ενώ κατά τελευταία χρόνια διεξαγωγής της έρευνας (2012 και 2016) παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού των ατόμων που είχαν οδηγήσει, αφού προηγουμένως είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Σημειώνεται επίσης ότι, χρησιμοποιώντας το εργαλείο της “Σύντομης Ανίχνευσης Εξάρτησης από το αλκοόλ”, εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον το 2,5% του πληθυσμού είναι εξαρτημένο στο αλκοόλ.

Ανάγκη για πιο συχνούς ελέγχους “αλκοτέστ”

Την ανάγκη για πιο συχνούς ελέγχους αλκοτέστ εξέφρασε το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων Κυπρίων, όσον αφορά τις πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου -οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ- που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Σύμφωνα με την Ετήσια Ανασκόπηση ΑΑΕΚ, οι Κύπριοι θεωρούν επίσης ότι τα επιτρεπτά επίπεδα αλκοόλ κατά την οδήγηση, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρά.

Ενώ το τρίτο στη σειρά μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων Κυπρίων υποστηρίζει ότι οι δημόσιες Αρχές είναι υπεύθυνες και θα πρέπει να δράσουν έτσι ώστε να προστατεύσουν τον κόσμο από τις συνέπειες που προκαλούνται από το αλκοόλ.

Μεταξύ των αντιλήψεων, γίνεται λόγος και για το ότι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από οποιεσδήποτε συνέπειες που προκαλούνται από το αλκοόλ, ότι το αλκοόλ είναι εμπόρευμα όπως οποιοδήποτε άλλο αγαθό και δεν απαιτούνται οποιοιδήποτε περιορισμοί, ενώ αναφέρεται επίσης ότι η διαφήμιση του αλκοόλ πρέπει να απαγορευτεί.

Πιο διαδεδομένη η… κάνναβη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση του 2018 για τα ναρκωτικά, όσον αφορά την Κύπρο, κατά το 2016, η ηρωίνη με ποσοστό 20% παραμένει η δεύτερη ουσία κατάχρησης μετά την κάνναβη (56%), λόγω της οποίας τα άτομα αιτούνται θεραπείας.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, συνεχίζεται η μείωση των αιτημάτων θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη, ενώ αντίθετα παρουσιάζεται σχετική αύξηση των αιτημάτων θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης τα άλλα οπιοειδή, όπως είναι η ουσία “Oxycodone”.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2016, 70 άτομα (5,4%) καταγράφηκαν στη θεραπεία με κύρια ουσία κατάχρησης το “Oxycodone” (σε σύγκριση με 33 άτομα το 2012, 3%) και 24 άτομα (1,8%) με κύρια ουσία κατάχρησης άλλα οπιοειδή.

Κοκαΐνη… η πιο δημοφιλής διεγερτική ουσία Η κοκαΐνη αποτελεί την πιο δημοφιλή διεγερτική ουσία στον γενικό πληθυσμό. Η χρήση της τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή αναφέρθηκε από το 1,4% του γενικού πληθυσμού 15-64 ετών.

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με χαμηλή επικράτηση χρήσης της κοκαΐνης στον γενικό πληθυσμό.

Σε ό,τι αφορά τη θεραπεία, το ποσοστό των ατόμων που ζήτησαν βοήθεια το 2016 λόγω χρήσης κοκαΐνης ανέρχεται στο 10%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (8,5% το 2015).

Αντίστοιχα, μικρή αύξηση (11% το 2016 σε σύγκριση με 9% το 2015) παρουσιάζεται και στους νέους χρήστες που αιτούνται θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης την κοκαΐνη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΧΡΗΣΗ, ΑΛΚΟΟΛ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!