Η ΕΕ κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδας για ΧΥΤΑ στην Κέρκυρα (κείμενο)

Δημοσίευτηκε την περασμένη Δευτέρα στο European Union Law, η προσφυγή της Ε.Ε. κατά της Ελλάδας για τον ΧΥΤΑ που βρίσκεται στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί από τις 12 Μαϊου. Η Ελλάδα είχε ενημερωθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ για κακή διαχείριση αποβλήτων στην Κέρκυρα.

Σε μια προσπάθεια να παροτρύνει την Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Διάφορες επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν οι εθνικές αρχές επιτόπου αποκάλυψαν ότι ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου λειτουργεί πλημμελώς και κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν την κακή διαχείριση του βιοαερίου, τη μη επεξεργασία του διασταλάζοντος υγρού (στραγγίσματα) από τον χώρο υγειονομικής ταφής και την παρουσία αποβλήτων που δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεται ο ΧΥΤΑ.

Ολόκληρο το κείμενο της προσφυγής

Προσφυγή της 12ης Απριλίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας
(Υπόθεση C-202/16)
(2016/C 200/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Μ. Πατακιά και E. Sanfrutos Cano)

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία

Αιτήματα:
— να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ανεχόμενη την προβληματική λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, και των άρθρων 8(α), 11 παράγραφος 1, καθώς και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις εν λόγω διατάξεις.
— να καταδικάσει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

1. Η παρούσα υπόθεση αφορά στη μη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, και τα άρθρα 8(α) και 11 παράγραφος 1, καθώς και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η παραβίαση των εν λόγω διατάξεων αναφέρεται στη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (στο εξής ΧΥΤΑ) στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

2. Αντικείμενο της παρούσας προσφυγής αποτελούν η προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και οι βλαβερές επιπτώσεις του στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη μη λήψη από τις ελληνικές αρχές των απαραιτήτων και προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρων, ώστε να μπορέσει ο ΧΥΤΑ να λειτουργήσει σε πλήρη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.

3. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράβασης, είχε εντοπίσει διάφορα προβλήματα δυσλειτουργίας του ΧΥΤΑ, τα οποία διαπιστώθηκαν από διάφορες αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2009 και 2012 από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

4.Με την τελευταία τους απάντηση της 23ης Μαρτίου 2015 οι ελληνικές αρχές πληροφορούν την Επιτροπή ότι:
— υποβλήθηκε νέος φάκελος τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ προκειμένου να εξειδικευτούν διάφορα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου ο ΧΥΤΑ να λειτουργήσει με κατάλληλο τρόπο
— σε συνέχεια της αυτοψίας της 8ης Αυγούστου 2014 (και της διαπίστωσης νέων παραβάσεων) κινήθηκε εκ νέου η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, κατά του Φορέα Διαχείρισης, από τις περιφερειακές αρχές
— διάφορα αναγκαία έργα εξακολουθούν να υλοποιούνται όπως για παράδειγμα τα έργα που αφορούν την διαχείριση του βιοαερίου (η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ελληνικές αρχές αναφέρουν τώρα και για πρώτη φορά ότι η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των εν λόγω έργων)
— η διαδικασία εύρεσης τοποθεσίας για τον νέο ΧΥΤΑ που πρέπει να κατασκευαστεί στο νησί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

5. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σαφές ότι η εγκατάσταση ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι λειτουργεί συνεχώς με ανεπαρκή τρόπο και ενώ κάποιες δυσλειτουργίες παύουν, άλλες εμφανίζονται κατά την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να καταγράφονται εξαντλητικά εφόσον είναι σε συνεχή εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να είναι ο ακριβής αριθμός παραβιάσεων η Επιτροπή φρονεί ότι είναι ξεκάθαρο (και δεν αμφισβητείται από τις ελληνικές αρχές) ότι ο ΧΥΤΑ λειτουργεί χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις των 2 προαναφερόμενων οδηγιών. Παρά τις αυτοψίες που επανειλημμένα φανέρωναν σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας του ΧΥΤΑ, οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να ανέχονται τη λειτουργία του.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΕΕ, ΤΕΜΠΛΟΝΙ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!