Φωτιά – Μάτι: Νέες ανακριτικές ενέργειες ζητά ο Βασίλης Καπερνάρος

Δέκα μήνες μετά την τραγωδία και με την ηγεσία της Πυροσβεστικής να αρνείται να του χορηγήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία ο Βασίλης Καπερνάρος απευθύνθηκε σήμερα στον ανακριτική.

Συγκεκριμένα ζητά το βιβλίο εισόδου- εξόδου και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στη βάση πυροσβεστικών ελικοτπέρων του Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες την ημέρα της πυρκαγιάς και τις κρίσιμες ώρες που οι φλόγες έκαιγαν το Μάτι ο διοικητής της υπηρεσίας ξεναγούσε άγνωστη γυναίκα.

Αίτηση για ανακριτικές πράξεις από τον Βασίλη Καπερνάρο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 6ου ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TOY ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(κατ’ αρθρο 274 Κ.Π.Δ.)

Της Βαρβάρας Βουκάκη του Αντωνίου, χήρας Γρηγορίου Φύτρου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 1Ε.

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είμαι πολιτικώς ενάγουσα στην, υπό ΑΒΜ: Δ18/1287, ποινική δικογραφία, επί της οποίας διενεργείτε κύρια ανάκριση, αναφορικώς με τα εγκλήματα που τελέστηκαν στη περιοχή Μάτι Μαραθώνος Αττικής την 23η Ιουλίου 2018.

Με την ιδιότητα της πολιτικώς ενάγουσας, και χωρίς να έχω (έως σήμερα) καμία απολύτως πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, προς συλλογή του απαραίτητου ποινικού αποδεικτικού υλικού, αιτούμαι να διενεργήσετε συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις. Ειδικότερα, αιτούμαι τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων σχετικά με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση.

ΙΙ. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:
Με την ιδιότητα της πολιτικώς ενάγουσας, την 27.9.2018 κατέθεσα την υπ’ αριθ. πρωτ. 58022/28.9.2018 αίτησή μου προς τους: 1. Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο, Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος (και υπαρχηγού την 23η-07-2018, κατοίκου, ως εκ της ιδιότητος του, Αθηνών, οδός Μουρούζη, αρ. 4, 2.Υπουργείο Εσωτερικών, οδός Σταδίου, αριθ. 27, Αθήνα, 3.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οδός Π. Κανελλοπούλου, αριθ. 4, Αθήνα, 4. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή όπως αλλιώς ονομάστηκε, οδός Ευαγγελιστρίας, αριθ. 2, Αθήνα και 5. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 33, Πύλη 12, Σπάτα Αττικής.

Η αίτηση αυτή κοινοποιήθηκε προς: 1. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Αθήνα, 2. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως αριθ. 14, Αθήνα, 3. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κ Ηλία Ζαγοραίο, οδός Ευελπίδων, αριθ. 16, Αθήνα και 4. Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κα Μαρία Παπασπύρου, κάτοικο, ως εκ της ιδιότητος της, Αμπελοκήπων Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας. Με την ανωτέρω αιτήθηκα να απαντήσουν οι ανωτέρω, εγγράφως και αρμοδίως, σε συγκεκριμένα αιτήματα επί των σχετικών θεμάτων και να μου χορηγήσουν τα σχετικά αιτούμενα έγγραφα.

Την 17.10.2018 απεστάλη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείοy στο email του συνηγόρου μου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, η από 15.10.2018 υπ’ αριθμ. πρωτ. 58022Φ.190.1 απάντηση της νομικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, επί της ανωτέρως αιτήσεώς μου, με θέμα «Αιτήματα ιδιωτών-παροχή στοιχείων».

Στην εν λόγω απάντηση, ο διευθυντής της νομικής υπηρεσίας και υπογράφων το έγγραφο, μου γνώρισε, ότι δεν δύναται να μου χορηγήσει απαντήσεις στα, εν λόγω, αιτήματά μου. Ακολούθως, μου απάντησε, ότι πρέπει να αναζητηθούν τα έγγραφα που αιτήθηκα, «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την αρμόδια εισαγγελική αρχή»

Πράγματι, και αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με την απάντηση του για την χορήγηση αντιγράφων, «απαίτησε» τα συγκεκριμένα έγγραφα να αναζητηθούν από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, προσέφυγα αρμοδίως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Την 19.10.2018 αιτήθηκα τη χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα μου, για την χορήγηση αντιγράφων, που ζητούσα με την υπ’ αιρθμ. 58022/28.09.2018 αίτησή μου. Κατόπιν αυτών, μου χορηγήθηκε το υπ’ αριθμ. 45248/19-10-2018 σχετικό εισαγγελικό έγγραφο, το οποίο, έκανε δεκτή την αίτηση μου και διατάχθηκε η διαβίβαση του στον Αντιστράτηγο Π.Σ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο.

Το, εν λόγω, εισαγγελικό έγγραφο, μαζί με την αίτηση μου, επέδωσα με δικαστικό επιμελητή, δυνάμει της 4882Γ/2018 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεώργιου Παπαδάκη.

Κι όμως! Την 08.11.2018, παρέλαβα με συστημένη επιστολή το από 06.11.2018 έγγραφο του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, με θέμα «Αιτήματα ιδιωτών – παροχή στοιχείων» -που ηρήσθω εν παρόδω, το έγγραφο ΔΕΝ ήταν αίτημα ιδιώτη, αλλά εισαγγελική παραγγελία (όπως οι ίδιοι αναφέρουν)-, με το οποίο πληροφορούμην ότι «…κατόπιν εκτίμησης των διαλαμβανόμενων στο έγγραφο σας, κατά τα οριζόμενα στην παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση των αιτούμενων εγγράφων, ως αποτελούντα μέρος της ποινικής δικογραφίας που βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης..».

Εν ολίγοις, δηλαδή, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού έλαβε υπ’ όψιν του το αίτημα μου και την εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε, ότι ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ σ’ αυτήν. Οι ίδιοι άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά τους λόγους για την συγκεκριμένη αρνητική απάντηση τους.
ι. Συγκεκριμένα και αναφορικώς με την Περιφέρεια Αττικής:
Α. Αιτούμαι να αποτελέσουν τμήμα της ποινικής δικογραφίας έγγραφα των αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων σε συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και πιθανούς αντικαταστάτες τους, για το διήμερο 22 και 23 Ιουλίου 2018. Από αυτά τα έγγραφα, πρέπει να προκύψει ποιος ήταν υπεύθυνος για την λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής στο σύνολο της από την 22α Ιουλίου έως 23ην Ιουλίου 2018, και ποιος ήταν υπεύθυνος για την πολιτική προστασία της Ανατολικής Αττικής.
Β. Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται σε ποιες ενέργειες προέβη η Περιφέρεια Αττικής, όταν πληροφορήθηκε, ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς ορίστηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατηγορία 4.
Γ. Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται σε ποιες ενέργειες προέβη η Περιφέρεια Αττικής, όταν ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες της, ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην Πεντέλη Αττικής.
Δ. Έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος, κατά τον οποίο οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ήρθαν σε επαφή για την εφαρμογή σχεδίου πολιτικής προστασίας, με τους αρμόδιους δήμους.
Ε. Έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει, εάν λειτουργεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και χειρισμού πυρκαγιών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πόσο κόστισε το συγκεκριμένο σύστημα, ποιος είναι αρμόδιος για την λειτουργία του και ποιος ευθύνεται για την παράλειψη λειτουργίας του, εάν δεν λειτούργησε.
ιι. Συγκεκριμένα και αναφορικώς με τον Δήμο Μαραθώνα:
Α. Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει, πότε ενημερώθηκε ο δήμαρχος για την φωτιά και από ποιον.
Β. Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται σε ποιες ενέργειες προέβη ο Δήμος Μαραθώνος, όταν οι υπηρεσίες του πληροφορήθηκαν, ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς ορίστηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατηγορία 4.
Γ. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι υπηρεσίες του Δήμου, προληπτικώς, κατά την έναρξη της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση και την πρόληψη πυρκαγιών;
Δ. Υπήρξε εντολή εκκένωσης του Ματιού;
Ε. Πότε συνεκλήθη το αρμόδιο δημοτικό όργανο πολιτικής προστασίας, ποιες εισηγήσεις υπήρξαν και ποιες αποφάσεις ελήφθησαν.
ΣΤ. Πότε οι υπηρεσίες του Δήμου ήρθαν σε επαφή για την εφαρμογή σχεδίου πολιτικής προστασίας, με τους όμορους δήμους και την Περιφέρεια Αττικης;
ιιι. Συγκεκριμένα και αναφορικώς με την Πυροσβεστική Υπηρεσία:
Α. Πότε ενημερώθηκε, το πρώτον, για την πυρκαγιά στην Κινέττα και στην Πεντέλη, σε τι ενέργειες προέβη, και πώς αποδεικνύονται αυτές;
Β. Πόσα και ποια μέσα ήταν ενεργά στις 23 Ιουλίου του 2018;
Γ. Ποιος ήταν ο επιχειρησιακά υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σε ποιες ενέργειες προέβη και πώς αποδεικνύονται;
Δ. Το γεγονός, ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί δεν μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με νερό τα πυροσβεστικά λόγω πτώσης της πίεσης, πότε έγινε γνωστό, σε ποιες ενέργειες προέβη και πώς αποδεικνύονται;
Ε. Πότε έγινε αντιληπτό, ότι η φωτιά δεν μπορεί να συγκρατηθεί μέχρι την Λεωφόρο Μαραθώνος και σε ποιες ενέργειες προέβη η υπηρεσία;
ΣΤ. Υπάρχει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της εξέλιξης πυρκαγιάς και εάν ναι, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε;
Ζ. Διαπιστώθηκε αδυναμία των δυνάμεων και μέσων της Πυροσβεστικής για την διάσωση ανθρώπων, και εάν, ναι, γιατί δεν ζητήθηκε η βοήθεια του στρατού;

III. ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σύμφωνα με πληροφορίες και αποδεικτικό υλικό που συλλέγω συνεχώς και το οποίο σας παραθέτω, ο διοικητής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Σωτήριος Τερζούδης την ημέρα κατά την οποία καταστρεφόταν η Ανατολική Αττική, απανθρακώνονταν άνθρωποι και έχασα όλη μου την οικογένεια, χορήγησε άδεια εισόδου επισκέπτη στην Πύλη 12 του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε νεαρή γυναίκα (γνωστών στοιχείων), την οποία ξενάγησε στα σταθμευμένα ελικόπτερα της Υπηρεσίας.
Εν συνεχεία, με το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο εξήλθε της Πύλης 12 συνοδεύων την επισκέπτρια κυρία και κατευθύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δηλαδή, τη χρονική στιγμή, κατά την οποία δεκάδες συνανθρώπων μας χάνονταν στις φλόγες και πνίγονταν από τους καπνούς, εγκατέλειψε τη θέση ευθύνης του διευθυντή της αρμόδιας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς υπηρεσίας και έφυγε.
Η οικογένειά μου, ίσως να ζούσε σήμερα, εάν ο Διοικητής Πύραρχος επιτελούσε το έργο, το οποίο ήταν υποχρεωμένος να τελέσει. Τα ελικόπτερα της ΥΕΜΠΣ θα είχαν απογειωθεί, εάν δεν έκανε ξεναγήσεις σε τρίτα πρόσωπα, αδιαφορώντας για τον επερχόμενο θάνατο, που όλοι είχαν προβλέψει και τον οποίον άφησε , άπραγος, να επέλθη. Του γεγονότος αυτού, βέβαια, κατέστησαν κοινωνοί και όσοι ευρίσκοντο εκείνη τη στιγμή στο θάλαμο επιχειρήσεων, αφού υπήρχε συνεχής συνεργασία και επικοινωνία. Αυτά τα εγνώριζαν, βεβαίως, και οι υπεύθυνοι, ως κατα νόμο αρμόδιοι, στο κέντρο επιχειρήσεων την ώρα εκείνη, μεταξύ των οποίων και ο τότε υπαρχηγός και σήμερα Αρχηγός κ. Ματθαιόπουλος, ο οποίος για λόγους ευνόητους, αρνείται να μου χορηγήσει τα ζητούμενα έγγραφα.
Άπαντα τα ανωτέρω αποδεικνύονται δια μαρτύρων, πολλώ δε μάλλον από την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού από τις κάμερες της Πύλης 12 του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών, οι οποίες καταγράφουν όλες τις κινήσεις ανθρώπων και οχημάτων.
Ακόμη, αιτούμαι να ενεργήσετε καταλλήλως, ώστε να αναζητηθούν και να αποτελέσουν τμήμα της ποινικής δικογραφίας, οι άδειες εισόδου της 22, 23 και 24.7.2018, όλων των πυλών του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωστοποιώ δημοσιεύματα αναφορικώς με τις εγκληματικές ευθύνες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της 23.7.2018.
Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα «bloko.gr» την 26.7.2018 δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο «Τα ελικόπτερα της Αστυνομίας δεν έχουν πετάξει ούτε λεπτό πάνω από την περιοχή της καταστροφής». Ειδικότερα, αναφέρεται, αυτολεξεί, ότι «α) Η συνένωση των ελικοπτέρων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ…αν και έπρεπε μέσα σε 6 μήνες από τη συνένωση να έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα και κανονισμός εσωτερικής λειτουργιάς, ακόμα και σήμερα αυτό δεν έχει γίνει…Αποτέλεσμα? ένα αλαλούμ επιχειρησιακό και στην πράξη τα εναέρια μέσα των δυο σωμάτων να δρουν ανεξάρτητα σαν ξεχωριστές υπηρεσίες…χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ που υποτίθεται οτι είναι διοικητής της συνενωμένης υπηρεσίας δεν γνωρίζει που πετανε και για ποιο λόγο τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής τα οποία στα χαρτιά διοικεί. β) Είναι απαράδεκτο και εξοργιστικά κυνικό, να γράφεται και να θεωρείται δικαιολογία, οτι ο προϊστάμενος των ελικοπτέρων της αστυνομίας, αν και ήταν σε ετοιμότητα, δεν έδωσε εντολή για συνδρομή των ελικοπτέρων της αστυνομίας στη διάσωση ανθρώπων επειδή δεν του το ζήτησαν. Δε θα αναφερθώ στο αρθρο του Π.Κ για παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής. Ας το κάνουν αυτοί που πρέπει. Θα μείνω μόνο ,και το θεωρώ αρκετό ,στο ανθρώπινο κομμάτι του δράματος…Το οτι δεν έδωσε εντολή να απογειωθούν από το αεροδρόμιο ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ απ όπου και επιχειρούν τα ελικόπτερα, 5 λεπτά απόσταση από την περιοχή της πυρκαγιάς, για να σώσουν και να βοηθήσουν όσους μπορούν, είναι ντροπή και όνειδος. Δεν έδωσε εντολή, παρόλο που τεχνικοί και πιλότοι της υπηρεσίας (από οτι έχω πληροφορηθεί) ,που ήξεραν, όπως και αυτός, τις δυνατότητες των ελικοπτέρων και του εξοπλισμού τους, τον ρωτούσαν…¨δε θα πετάξουμε εμείς¨ ??? Και η απάντηση?…δεν έχω εντολή…Τι θα πει δεν έχω εντολή σε ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό…Δεν έβλεπε τι γινόταν 5 λεπτα μακρια ? Πηρε πρωτοβουλια να ενοχλησει αυτος τον Υπαρχηγο της Αστυνομιας ,οπου ανηκει ιεραρχικα η υπηρεσια των ελικοπτερων της ΕΛ.ΑΣ και να τον ενημερωσει οτι σπευδει για βοηθεια στον τοπο της καταστροφης? Ποιος εκεινη τη στιγμη θα του αρνουνταν να απογειωθει? Ποιος θα αρνουνταν τετοια σημαντικη και ουσιαστικη συνδρομη εκεινες τις δυσκολες ωρες.? Απαθης περιμενε εντολη? Οι ψαραδες με τα καικια τους και οι αλλοι απλοι ανθρωποι που πηγαν να βοηθησουν πηραν εντολη??? Ειδαν την καταστροφη και το θανατο και ετρεξαν…»(Σχετ. 1).
Την 30.7.2018 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» άρθρο με τίτλο «Κράτησαν καθηλωμένα και τα ελικόπτερα της Αστυνομίας!», το οποίο αναφέρεται στην καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, αυτολεξεί, ως εξής: «Πληροφορίες της «δημοκρατίας» από πηγές σχετικές με το θέμα αναφέρουν πως οι πιλότοι των συγκεκριμένων ελικοπτέρων και οι τεχνικοί ήταν από το πρώτο λεπτό σε ετοιμότητα και ζητούσαν να πετάξουν, αλλά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας δεν έδωσε ποτέ εντολή, επειδή «δεν του το ζήτησαν». Είναι αλήθεια; Θα υπάρξουν κάποιες συνέπειες για τον συγκεκριμένο προϊστάμενο αλλά και για όσους «δεν τους έδωσαν εντολή»; Γιατί δεν μίλησε, λοιπόν, ο προϊστάμενος ποτέ με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα που διαθέτει στην υπηρεσία του, τη στιγμή που απλοί άνθρωποι και ψαράδες έσπευδαν στο σημείο για να εντοπίσουν και να απομακρύνουν κόσμο από τη θάλασσα; Ο ταξίαρχος της ΕΝΣΑ τι έκανε; Γιατί η συνένωση των δύο Σωμάτων έχει μείνει ουσιαστικά στα χαρτιά; Γιατί δεν έχουν εκδοθεί ακόμη Προεδρικό Διάταγμα και κανονισμός λειτουργίας; Τι έχει κάνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για όλο αυτό το χάος που κοστίζει ανθρώπινες ζωές; Δεν θα πρέπει οι εισαγγελείς να αναζητήσουν ευθύνες, κι εδώ, με βάση το άρθρο του Ποινικού Κώδικα «για παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής»; Επιτέλους!» (Σχετ. 2).
Ο αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος, νυν Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούσε κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως υπαρχηγός του Π.Σ. και προφανώς γνωρίζει την αλήθεια, όλων όσων αιτούμαι στην αίτηση μου. Επίσης, είναι παρελκυστική και απολύτως ελεγκτέα η απάντηση τους, ότι όλα όσα αιτούμαι αποτελούν τμήμα του προανακριτικού υλικού, αφού οι ίδιοι, εκ της δικονομικής τους ιδιότητος, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι αποτελεί τμήμα της δικογραφίας, πολλώ δε μάλλον, όταν γνώριζε ο ίδιος, ότι τα υπάρχοντα έγγραφα, τα οποιά ζητώ, ουδέποτε τα εισέφεραν στη δικογραφία. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια προς τούτο είναι η Δικαστική Αρχή και όχι το ΠΣ.
Ρόλος της πολιτικής αγωγής είναι μεταξύ άλλων και η υποστήριξη της κατηγορίας. Με τις αοριστολογικές απαντήσεις επί των αιτήσεων μου είναι βέβαιο, ότι υπάρχει σοβαρή κωλυσιεργία στην διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σε άτομα που δεν έχουν ακόμα αποδοθεί ευθύνες. Ταυτοχρόνως, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, ότι δεν θα αλλοιωθούν ή δεν θα αποκρύβουν κρίσιμα στοιχεία για την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας.
Άλλωστε, το αρχηγείο του ΠΣ και ο αρχηγός του ΠΣ, δια της έκνομης προστατευτικής ή ανοχικής ή καλυπτικής συμπεριφοράς προς το διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ και της επισκέπτριας του ουσιαστικώς εκθέτει την υπηρεσία τους και τους εαυτούς τους, αφού η ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά του διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ, τους καθιστά, αυτομάτως, συνεργούς ή συναυτουργούς και συμμετέχοντες, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο.
Άπαντα τα ανωτέρα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά κατατέθηκαν ενώπιόν Σας, πρέπει να ερευνηθούν ως προς την βασιμότητά τους, διότι μπορεί να καταλήξουν στην ανακάλυψη των πραγματικών ενόχων για το θάνατο των μελών της οικογένειάς μου και των δεκάδων συνανθρώπων μας.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Συντ. «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
Επειδή, πρέπει – κατ’ άρθρο 239 παρ. 2 Κ.Π.Δ. – να διασφαλίσετε ότι γίνεται το καθετί που μπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας.
Επειδή, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει όλα τα ανωτέρω αιτήματα μου να γίνουν δεκτά, προκειμένου να αποδειχθεί η αλήθεια και το πώς ακριβώς συνέβησαν τα γεγονότα, για να εισφερθούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αλήθεια.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Όπως:
1. Κάνετε δεκτή την παρούσα αίτηση,
2. Προβείτε στη διενέργεια των ανωτέρω ανακριτικών πράξεων για τη συλλογή του αναφερόμενου αποδεικτικού υλικού και
3. Λάβω πλήρη αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας, η οποία εκκρεμεί ενώπιόν Σας για να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Αθήνα, 21.5.2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΦΩΤΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΑΤΙ, ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ, ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!