έρευνα-δείχνει-ότι-ο-προσκοπισμός-αλλ-437879
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 23.01.2018 | 12:10

Έρευνα δείχνει ότι ο προσκοπισμός αλλάζει τη ζωή των νέων

Ο προσκοπισμός αλλάζει τη ζωή των νέων και είναι καθοριστικής σημασίας για τον ψυχισμό τους. Αυτό προέκυψε από έρευνα που διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία και τα αποτελέσματά της ανακοίνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η έρευνα διεξήχθη σε 3.000 νέους (Προσκόπους και μη, ηλικίας 14-17 ετών). Στόχος της ήταν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι νέοι γίνονται πρόσκοποι και κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από την όλη εμπειρία και την επίδραση που έχει ο προσκοπισμός στη ζωή τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν από ειδικούς στην κοινωνική έρευνα (SocStats & MAP polling company).

Σύμφωνα με την έρευνα νέοι που είναι ή έχουν υπάρξει πρόσκοποι έχουν καλλιεργήσει μέσω του προσκοπισμού τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Σωματική δραστηριότητα: 32,2%

Ενεργή συμμετοχή στα κοινά: 29,1%

Συναισθηματική νοημοσύνη: 19,4%

Ηγεσία: 17,0%

Περιβαλλοντική συνείδηση: 16,1%

Υπευθυνότητα & αξιοπιστία: 15,6%

Ομαδικότητα: 15,5%

Ανθεκτικότητα (ψυχικό απόθεμα): 13,3%

Σεβασμό στη διαφορετικότητα: 12,4%

Επίλυση προβλημάτων: 10,5%

Πνευματικότητα & ενδοσκόπηση: 4,2%

Σε κοινωνικό επίπεδο, εξαιτίας της ενασχόλησής τους με τον προσκοπισμό:

* 78% των προσκόπων αισθάνονται ότι είναι ευθύνη τους να προσφέρουν βοήθεια στην κοινότητα στην οποία μένουν

* 86% των προσκόπων συναναστρέφονται άτομα από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο/περιβάλλον από το δικό τους

* 75% των προσκόπων είναι περισσότερο θετικά διακείμενοι απέναντι σε ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο/περιβάλλον

Σε προσωπικό επίπεδο, εξαιτίας της ενασχόλησής τους με τον Προσκοπισμό:

* 78% των προσκόπων συμφωνούν ότι αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες

* 87% των προσκόπων αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τις ικανότητές τους

* 80% των προσκόπων έχουν μάθει καλύτερα τον εαυτό τους

* 89% των προσκόπων αισθάνονται περήφανοι για όσα έχουν καταφέρει

Σε σύγκριση με νέους που δεν είναι μέλη της Προσκοπική Κίνησης, οι πρόσκοποι:

* Προσφέρουν 54 ώρες περισσότερες εθελοντικής εργασίας το χρόνο

* Είναι κατά 29% περισσότερο προδιατεθειμένοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο μέσα στην κοινότητα που ζουν

* Ψηφίζουν στις εκλογές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%

Ο Προσκοπισμός, η μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα, με 25.000 μέλη, είναι ανοιχτός για όλους και σας περιμένει σε περισσότερες από 300 γειτονιές.