Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

Ασφαλισµένος ζήτησε την παρέµβαση του Συνηγόρου προκειµένου να του
επιστραφεί ποσό που κατέβαλε για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής
θητείας, ενέργεια στην οποία προέβη βασιζόµενος σε λανθασµένη ενηµέρωση που
είχε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του τότε ασφαλιστικού φορέα του, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα, o αναφερόµενος, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΠ, αφού είχε ανακεφαλαιωθεί ο πραγµατικός χρόνος ασφάλισής του, µετά από έγγραφη ενηµέρωση που είχε από τον ασφαλιστικό φορέα του, ζήτησε και αναγνώρισε µε εξαγορά, 496 ηµέρες στρατιωτικής θητείας.

Ύστερα όµως από ενδελεχή έλεγχο των ασφαλιστικών του δεδοµένων, εν όψει έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, διαπιστώθηκε ότι, τελικά, ο αναγνωρισθείς χρόνος αφενός ξεπερνούσε τον ανώτερο προβλεπόµενο χρόνο για το 2011 αφετέρου δεν θεµελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2012, όπως αρχικά είχε ενηµερωθεί, και ως εκ τούτου ο σχετικός χρόνος δεν µπορούσε να αξιοποιηθεί.

Ο ενδιαφερόµενος ζήτησε την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αλλά η αίτησή του απερρίφθη µε το σκεπτικό ότι αφενός πρόκειται για νόµιµη διοικητική πράξη που παραµένει ισχυρή και αφετέρου ότι «οι εισφορές που καταβλήθηκαν για την αναγνώριση χρόνου δεν επιστρέφονται ακόµα και εάν ο αναγνωριζόµενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος»

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στην Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή (Τ.∆.Ε.), στην οποία εν τω µεταξύ είχε προσφύγει ο ασφαλισµένος προσβάλλοντας την απορριπτική απόφαση, ότι ο ελλιπής συντονισµός των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η λανθασµένη έγγραφη πληροφόρηση που είχε ο πολίτης ως προς τον χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος και ο πληµµελής έλεγχος των ασφαλιστικών του δεδοµένων, του δηµιούργησαν την εύλογη πεποίθηση ότι η σχετική αναγνώριση θα απέβαινε επ’ ωφελεία του.

Με γνώµονα δε την πεποίθηση αυτή που του δηµιουργήθηκε από την, εσφαλµένη όπως τελικά διαπιστώθηκε, πληροφόρηση που είχε από την ∆ιοίκηση, προχώρησε στην εξαγορά του επίµαχου χρόνου.

Ο Συνήγορος πρότεινε για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του ασφαλισµένου να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να επιστραφεί το ποσό των 4.669,68 ευρώ στον πολίτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Η Τ.∆.Ε. αποδέχτηκε τους ισχυρισµούς του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς την υπαιτιότητα της υπηρεσίας στη δηµιουργία πλάνης περί πράγµατα και αποφάσισε την επιστροφή του ποσού στον πολίτη.

Έγγραφο 

Απόφαση Τ.Δ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ, ΕΞΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!