Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σητείας, στην περιοχή της Σκοπής.