ΥΠΕΣ -Θάνατος υπαλλήλου Δ.Τρικκαίων: Ανάγκη λήψης μέτρων -Αναφορά σε επιβολή κυρώσεων

Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων στους δήμους, τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτης απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ με αφορμή το θάνατο εργαζομένου στο δήμο Τρικκαίων. Μάλιστα ο κ. Χαρίτσης κάνει αναφορά και στη δυνατότητα που δίνει ο νόμος για την επιβολή κυρώσεων στους ΟΤΑ που δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν παρέχουν τα αναγκαία μέσα προστασίας στους εργαζομένους.

Ειδικότερα στην απάντηση του, ο κ. Χαρίτσης σημειώνει:

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23640/29-03-2019 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, με θέμα «Θάνατος υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων στους δήμους», σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5008/44886/20-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8071/18-03-2019 έγγραφο του  Γραφείου Δημάρχου Τρικκαίων, για ενημέρωσή σας.

Συναφώς, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 53361/2006 ΚΥΑ (Β΄ 1503), όπως ισχύει, προβλέφθηκε η παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. Οι δικαιούχοι των μέσων ατομικής προστασίας αναφέρονται ρητά στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση και πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους χώρους και εργασίες και κυρίως για απασχολούμενους σε εργασίες που από τη φύση τους είναι επικίνδυνες και ανθυγιεινές (π.χ. χωματερές, καθαριότητα, νεκροταφεία, κλπ.).

Με το άρθρο 6 των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στα ίδια ευεργετικά μέτρα υπάγεται και το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου. Την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, δικαιούται και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συλλογικών αυτών συμβάσεων, εφόσον απασχολείται στους προβλεπόμενους χώρους και εργασίες, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ενημερώσει ήδη από το 2007 τους φορείς αρμοδιότητάς του, καθώς στόχος είναι η διαφύλαξη της ατομικής αλλά και της δημόσιας υγείας. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4483/2017 (Α΄
107) προστέθηκαν στους δικαιούχους των ΜΑΠ και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου.

Επειδή, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα εργατικά ατυχήματα σε εργαζόμενους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίας σε πολλούς κλάδους/ειδικότητες αυτού του προσωπικού, προβλέφθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών που υποπίπτουν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, προκειμένου αφενός να συμμορφωθούν οι ΟΤΑ και αφετέρου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Επιπλέον, η παρατηρούμενη επίταση των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών σε κλάδους δραστηριότητας που τελούν υπό την ευθύνη των ΟΤΑ και η επιστημονική και τεχνική πρόοδος που έχει σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μέσων ατομικής προστασίας και των μέτρων εν γένει προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας επέβαλλαν την επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Προς τον σκοπό αυτό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017, συγκροτήθηκε με την αριθμ. 29267/15-06-2018 (Β΄ 2786) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες της και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής πρότασης για την αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Τέλος, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών τους σε ιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας, οι ΟΤΑ δύνανται να προχωρούν σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4304/2014 (Α΄ 234).

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΥΠΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!