ΥΠΕΣ: Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (εγκύκλιος)

Το ΥΠΕΣ διαβίβασε με εγκύκλιο του, τη 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) το οποίο καταρτίστηκε στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΑ 1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423Β) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β) και αφορά στη διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες ως συνέπεια φυσικών, τεχνολογικών (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπών καταστροφών καθώς και εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών και εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλογής, προνοσοκομειακής περίθαλψης και διακομιδής των επιζώντων.

Η  Έκδοση η οποία αποτελεί αναθεώρηση της 1ης Έκδοσης (σχετικό 4) κρίθηκε αναγκαία:

 λόγω των διοικητικών μεταβολών που επήλθαν στις δομές της κεντρικής διοίκησης,
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του μέρους V του
συνημμένου σχεδίου

 για να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του
σχεδίου σε πραγματικά συμβάντα που έλαβαν χώρα (Ναυάγιο Ν. Σάμος Μάιος
2014, Ναυάγιο Ν. Καλόλιμνος, Ν. Φαρμακονήσι Ιανουάριος 2016) καθώς και σε
ασκήσεις που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο 2014 και το
Νοέμβριο του 2014 σε κρίσιμες υποδομές της Πρωτεύουσας (Κτίριο ΣΔΟΕ, Μέγαρο
ΟΤΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών).

Στα πλαίσια εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου, το οποίο έχει ημερομηνία έγκρισης την 7η
Δεκεμβρίου 2017, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβούν στις κάτωθι
ενέργειες:

 Οι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιες Προανακριτικές Αρχές και συγκεκριμένα το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής
Ακτοφυλακής, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας να διαβιβάσουν αντίγραφο του παρόντος σχεδίου σε όλες τις αρμόδιες
οργανικές τους μονάδες συνοδευόμενο από κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή
του κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Στις ανωτέρω οδηγίες να
προσδιορίζονται μεταξύ άλλων οι επιμέρους σχετικές ενέργειες που πρέπει να
ακολουθήσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πλέον των ανωτέρω να διαβιβάσει αντίγραφο του
σχεδίου και στις διοικήσεις όλων των αεροδρομίων της χώρας, προκειμένου να ληφθεί
υπόψη στο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των αεροδρομίων.

 Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλέον των ανωτέρω να
διαβιβάσει αντίγραφο του σχεδίου και στο ΕΚΣΕΔ.

 Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών να προβεί στη σύνταξη
μνημονίου ενεργειών κατά το μέρος που την αφορά και εμπλέκεται.

 Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας να διαβιβάσει κατά την κρίση του αντίγραφο
του σχεδίου στις διοικήσεις των υγειονομικών μονάδων της χώρας που δύναται να
εμπλακούν.

 Το ΕΚΑΒ να διαβιβάσει αντίγραφο του σχεδίου στις αποκεντρωμένες του υπηρεσίες.

 Το ΓΕΕΘΑ να διαβιβάσει αντίγραφο του σχεδίου στο ΕΘΚΕΠΙΧ και να προβεί σε ενέργειες
κατά την κρίση του.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Παράρτημα 9 του Ειδικού Σχεδίου
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργάνωσης και
Λειτουργίας της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών», έχει χαρακτηριστεί
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και λόγω του εμπιστευτικού του
χαρακτήρα δεν περιλαμβάνεται στη συνημμένη έκδοση του σχεδίου. Θα διαβιβαστεί με
νεότερο έγγραφό μας στους φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα που συνδέονται με την
αναγνώριση θυμάτων καταστροφών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ, ΥΠΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!