Categories: Υπουργεία

ΥΠΕΣ: Δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσπεράσουν ελέγχους Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (έγγραφο)

Τη δυνατότητα να προσπεράσουν τον έλεγχο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών αρχών για ένα σύνολο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ποδηλατόδρομων, αλλαγές στη διατομή οδοστρώματος κ.ά.), μέσω ρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου, προβλέπεται ότι οι σχετικές αποφάσεις των ΟΤΑ που έχουν ληφθεί «με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους» θα πρέπει να εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν παρέλθει η δίμηνη προθεσμία, «η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται», δηλαδή ο ελεγκτικός ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν θα γίνεται.

Θα πάνε… περίπατο οι έλεγχοι

Ουσιαστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση το ΥΠΕΣ απαλλάσσει Δήμους και Περιφέρειες από τους ελέγχους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για σειρά αποφάσεων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Με δεδομένο δε ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν τεράστια κενά προσωπικού θεωρείται δεδομένο ότι οι έλεγχοι θα πάνε …περίπατο.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει τον τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» και στο άρθρο 47 αναφέρεται:

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο,προκειμένου να τεθεί προθεσμία για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γ)προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στονκαθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται. Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνονται με αποφάσεις των κατά τόπους αρμοδίων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το εθνικό οδικό δίκτυο τηςχώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα επηρεάζουν.
β) Τα εκτελούμενα ή υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου ΥποδομώνκαιΜεταφορών στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.
γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
-Των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ήτοι των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, πλην της δημοτικής ενότητας Πεύκων, Πυλαίας-Χορτιάτη, πλην της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη, τηςδημοτικής ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης και της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου τουΔήμου Δέλτα.
-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλκού του Δήμου Βόλου.-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής Ενότητας Γαζίου του ΔήμουΜαλεβιζίου.
-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών, ήτοι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολικού, αρκτικού, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Δήμου Πατρέων, της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου (Αγίου Γεωργίου Ρίου), της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου (Βερναδαίικων) και της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας.-Του πολεοδομικού συγκροτήματος Λάρισας, ήτοι της δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων.
δ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης περίπτωσης και στις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο.
ε) Την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί των ορίων, μεταξύ ομόρων ΟΤΑ.Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για τις άλλες περιοχές της χώρας.».

Comments are closed.


Recent Posts

Ρέθυμνο: Εργαζόμενη ξενοδοχείου συνελήφθη για αρπαγή 7χρονου

Ανατριχίλα προκαλεί η υπόθεση που χειρίζεται τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Ρεθύμνου και αφορά στην αρπαγή ενός 7χρονου αγοριού ενώ…

16 λεπτά ago

Καλίν: Το γεωτρύπανο «Abdulhamid Han» θα κάνει νόμιμες έρευνες όπως το «Oruc Reis»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, σε συνέντευξη του στο…

20 λεπτά ago

Υπεγράφη η Επιχειρησιακή Σύμβαση ΣΕΤΠ-Τράπεζας Πειραιώς 2022-2024

Υπεγράφη στις 29/7/2022, μεταξύ του Σ.Ε.Τ.Π. και της Τράπεζας Πειραιώς, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 – 2024. Πρόκειται για…

2 ώρες ago

ΜΑΤατζής: “Αν δεν ρίξεις και δυο μπουνιές, δεν φχαριστιέσαι σύλληψη”

Aστυνομικός είναι, σφαλιάρα θα ρίξει. Θα πάμε κόντρα και στη φύση τώρα; Κάποια πράγματα, έτσι όπως τα βρήκαμε, παιδιά, έτσι…

3 ώρες ago

Πεντέλη: Τα παρατημένα ξερά κλαδιά βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Πεντέλη και τις ανυπολόγιστες ζημιές που προκάλεσε, ανησυχία προκαλούν οι εικόνες με ακαθάριστα οικόπεδα αλλά…

5 ώρες ago

Έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη-Tο ανακοίνωσε στο Instagram (φωτο)

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι, Η Μαίρη Συνατσάκη δημοσίευσε μια τρυφερή…

5 ώρες ago