ΥΠΕΣ: 35 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για μεταφορά μαθητών (απόφαση)

Συνολικό ποσό 35.000.000 ευρώ κατανέμει στις Περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Αναλυτικά η κατανομή στην ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, 35 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ