Υπ. Οικονομικών: Όλα τα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων της Κρήτης

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε υπουργικές αποφάσεις για τη στήριξη των πληγέντων, με βάση τις οποίες:

Α) Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάσταση (έδρα) ή την κύρια κατοικία τους στους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπεται ότι:

– Η καταβολή στις ΔΟΥ των βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν από 13.2.2019 έως σήμερα ή λήγουν στο διάστημα από 28.2.2019 έως 13.8.2019, παρατείνεται έως και 13.8.2019.

Για το ίδιο διάστημα και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, θα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

– Η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων την 13.2.2019 οφειλών, των ανωτέρω προσώπων, αναστέλλεται μέχρι και την 13.8.2019.

Β) Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάσταση (έδρα) ή την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπεται:

– Η καταβολή στις ΔΟΥ των βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν από 15.2.2019 έως σήμερα ή λήγουν από 28.2.2019 έως 15.5.2019, παρατείνεται έως και 15.5.2019.

Για το ίδιο διάστημα και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, θα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

– Η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων την 15.2.2019 οφειλών, των ανωτέρω προσώπων, παρατείνεται μέχρι και την 15.5.2019.

Γ) Για όλες τις παραπάνω περιοχές και για τα ίδια πρόσωπα, προωθείται άμεσα απόφαση για παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του αναλογούντος φόρου.

Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, … και άλλες διατάξεις.

Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Υπ. Τροπ. 1992/41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 1993/42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Υπ. Τροπ. 1994/43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ, ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]