Υπ.Ανάπτυξης: Συστήνεται το «Ταμείο Εγγυοδοσίας» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

  • Απο Aftodioikisi Press
  • 7 Απριλίου 2020 - 21:54
  • Comments Off

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, Ταμείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤE)», εφ’ εξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εφ’ εξής ΕΤαΕ.

2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της
βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.
Ειδικότερα, μέσω παροχής εγγυήσεων σε επιχειρηματικά
δάνεια και χαρτοφυλάκια δανείων, καθώς και αντεγγυήσεων σε εγγυήσεις και χαρτοφυλάκια εγγυήσεων σε
συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Εγγυοδοτικούς Οργανισμούς (εφ’ εξής Οργανισμοί), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά, επιδιώκεται η ίδρυση νέων καθώς και η ανάπτυξη
υφιστάμενων επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ.
3. Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με τους στόχους του
Άξονα Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ και ειδικότερα με :
τον Ειδικό στόχο 1.4 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων
και υπηρεσιών.
4. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε Χρηματοδοτικά
Μέσα εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, στο πλαίσιο των
οποίων θα παρέχονται από τους Οργανισμούς στους
Τεύχος B’ 1197/07.04.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12729
τελικούς αποδέκτες εγγυημένα επιχειρηματικά δάνεια για την επίτευξη των στόχων του. Για τον σχεδιασμό των
κατάλληλων Χρηματοδοτικών Μέσων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment),
όπως επικαιροποιείται και ισχύει, η οποία καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
5. Κατά τον σχεδιασμό των Χρηματοδοτικών Μέσων διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 περί
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

ΦΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!