Χριστοφιλοπούλου: Ιδού η Ρόδος… αν θέλετε πράγματι να χτυπήσετε την πλαστότητα

Μετά την κόντρα μεταξύ του Αλέξη Μητρόπουλου και της Εύης Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή για το θέμα των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων και τον έλεγχο πιστοποιητικών, η κα Χριστοφιλοπούλου τοποθετήθηκε αναλυτικά για το νομοσχέδιο, τα «ανοιχτά δεδομένα», τις αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό ΕΣΔΔ και τις αιτιάσεις κατά του επανελέγχου των συμβάσεων.

Αναλυτικά, τα σημεία ομιλίας της κας Χριστοφιλοπούλου:

 

Σχετικά με τα Ανοικτά Δεδομένα

 • Αυτό το νομοσχέδιο είναι πρωτεύουσας σημασίας, διότι η εφαρμογή του κατοχυρώνει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ανοικτότητα του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά στη δημόσια πληροφορία και τα δημόσια δεδομένα.
 • Δεν είναι απλώς και μόνο η δημοσίευση στο διαδίκτυο κάποιων πληροφοριών ή στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία δεν μπορούν να επεξεργαστούν αυτοί που τα βλέπουν. Πρόκειται για τη διαφάνεια και την ανοικτή διάθεση δεδομένων που μπορούν και να αναγνωστούν και να τύχουν επεξεργασίας από υπολογιστές έχοντας ολόκληρα σύνολα δεδομένων. Αυτό είναι μια πλούσια παρακαταθήκη του Δημοσίου που μέχρι τώρα ήταν κλειστή. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για αιτήματα πολιτών, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για να δουν, να πάρουν και να επεξεργαστούν δεδομένα.
 • Με την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δημόσια δεδομένα για νέες καινοτόμες και έξυπνες υπηρεσίες που μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία.
 • Το ΥΔΜΗΔ, πριν νομοθετήσει και ενώ είχε ξεκινήσει η διαβούλευση, διοργάνωσε έναν μαραθώνιο πληροφορικής και ανοικτών δεδομένων, το «Open Public Data Hackathon» καλώντας νέους επιστήμονες, φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, φοιτητές και μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα που μέχρι σήμερα έχουν ανέβει στην πλατφόρμα του δημόσιου και από εκεί βγήκαν εξαιρετικά χρήσιμες εφαρμογές.
 • Αυτό αποτελεί ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα για το πώς η ανοικτή διάθεση δεδομένων του Δημόσιου, που μπορούν να τύχουν επεξεργασίας, είναι μια πολύ ουσιαστική πράξη ανάπτυξης και διαφάνειας.
 • Είχαμε πολύ στενή συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα και για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Πολλές φορές, όμως, η επίκληση των προσωπικών δεδομένων και λόγοι εθνικής ασφάλειας οδηγούσε στο να είναι κλειστά όλα τα δεδομένα και γι’ αυτό αποφασίσαμε αυτό το νομοθέτημα να προχωρήσει περισσότερο και να προτρέψει, αλλά και να επιτρέψει και τον έλεγχο. Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης θα μπορεί να ελέγχει τους δημόσιους φορείς για να διαπιστώσει αν και κατά πόσο τηρούν τις διατάξεις του νόμου όπως αυτός θα ψηφιστεί.
 • Άρα, είναι και αναπτυξιακή πρόκληση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα βήμα περαιτέρω προς τη διαφάνεια, διότι όταν το Δημόσιο διαθέτει ανοιχτά τα δεδομένα του, τότε υπάρχει η δυνατότητα η επεξεργασία τους να οδηγήσει σε συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν σε νέες μορφές ελέγχου και λογοδοσίας της Κυβέρνησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών.
 • Η «Διαύγεια» είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ελληνική εξαιρετικά καλή πρακτική. Μέχρι το τέλος του 2013 είχαμε 11.000.000 αποφάσεις στο διαδίκτυο. Με τη «Διαύγεια» 2 θωρακίσαμε το σύστημα, θεσμοθετώντας ότι δεν ισχύει μια πράξη αν δεν ανέβει στη «Διαύγεια». Την καταστήσαμε προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρίες, ενώ εισάγαμε και τη δυνατότητα με τη μηχανή αναζήτησης στον ιστότοπο της «Διαύγειας» να μπορεί κάποιος να αναζητήσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
 • Με αυτό το νομοσχέδιο κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς ένα πεδίο που μας ήταν εν μέρει σκοτεινό. Ήταν η μισή πλευρά του φεγγαριού ανοιχτή, δηλαδή οι αποφάσεις υπουργών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το τι κατένειμαν και τι ποσά έδιναν σε πάσης φύσεως μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους κ.λπ.
 • Αυτό ήταν όντως εμφανές μέσω της «Διαύγειας», από την άλλη όμως δεν ήταν καθόλου εμφανές το πού πήγαιναν αυτά τα ποσά. Εφόσον αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τις τρεις χιλιάδες ευρώ, είναι πια ανάγκη μετά και από την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, να ανεβάζουν οι φορείς του δημοσίου στη «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία.
 • Μια ακόμη περαιτέρω διεύρυνση της «Διαύγειας» αλλά και της διαφάνειας, είναι η δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των δημόσιων φορέων. Εκεί μπορεί να δει κανείς τι ποσά δαπανώνται, τι ποσά ξοδεύονται επιπλέον, ποια είναι η σύγκρισή τους με προηγούμενους προϋπολογισμούς κλπ.
 • Αυτές οι δύο ρυθμίσεις είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αξιοποίηση του πλούτου του Δημοσίου.
 • Σχετικά με την «εξ ορισμού» διάθεση των ανοικτών δεδομένων. Όλα τα δεδομένα είναι ανοικτά, εκτός των προσωπικών δεδομένων και εκείνων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, που δεν μπορούν να είναι ανοικτά. Άρα έχουμε την εξ ορισμού διάθεση των δεδομένων κι έτσι διασφαλίζουμε στην πράξη με την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου, όχι απλά με την ψήφισή του, ότι οι πολίτες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.

Σχετικά με τις αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 • Όταν ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το 1983, ο στόχος ήταν να γίνει μια σχολή σαν τη γαλλική «ΕΝΑ», μια σχολή αναγνωρισμένου κύρους – και είναι όντως μια σχολή αναγνωρισμένου κύρους – αλλά πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο αυτό το κύρος. Εξίσου και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων καλείται κι αυτό να επιτελέσει ένα νέο ρόλο, καθώς θα υπάρχουν και εξειδικευμένα σεμινάρια και νέοι τρόποι με τους οποίους θα στηρίζει το κέντρο όλη την προσπάθεια αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης με επιμορφωτικές και άλλες δράσεις. Άρα γίνεται μια προσπάθεια να ενδυναμωθεί ο ρόλος του Κέντρου προς την κατεύθυνση αυτή βάσει της οποίας ιδρύθηκε.
 • Η θωράκιση του κύρους παραμένει. Ο διαγωνισμός γίνεται πιο λιτός και θωρακίζεται εξ ίσου και το αδιάβλητο, επί της ουσίας και με τη συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη και του ΑΣΕΠ στην Επιτροπή Εξετάσεων. Τα μέλη είναι λιγότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Η εξέταση όλων των υποψηφίων με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο στάδιο, εντείνει και δεν απαλύνει τον ανταγωνισμό. Δεν μειώνει το κύρος και στο πρώτο κομμάτι της διάταξης εξετάζονται όλα τα κύρια μαθήματα , ενώ το μέρος των γενικών γνώσεων αντικαθιστά το φάκελο που δεν μπορούσε εκείνος ο φάκελος να είναι αντικειμενικός και η πεντάλεπτη προφορική εξέταση ήταν πολύ σύντομη. Δεν λέω ότι υπήρχε καταδολίευση ή ήταν μη αντικειμενικό επίτηδες, δεν είναι δυνατόν όμως ένα σύστημα να είναι πλήρως αντικειμενικό με φακέλους και πεντάλεπτες συνεντεύξεις.
 • Η υιοθέτηση του τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει πολλαπλές δυνατότητες και όχι μόνο αυτές καθ’ αυτές τις γνώσεις σε αντικείμενα που σχετίζονται βεβαίως με τα αντικείμενα που διδάσκονται στη σχολή, αλλά και γενικές γνώσεις, που συνδυάζονται και με τεστ δεξιοτήτων που το ΑΣΕΠ ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά να κάνει. Άρα δεν είναι τυχαία η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στην Επιτροπή των Εξετάσεων ακριβώς διότι πρέπει να μεταφέρει την τεχνογνωσία που ήδη έχει και αναπτύσσει έτη περαιτέρω για τα τεστ δεξιοτήτων.

Σχετικά με τις αιτιάσεις που ακούστηκαν για τις διατάξεις που αφορούν την πλαστότητα των δικαιολογητικών και παράνομων μετατροπών συμβάσεων

 • Αυτές οι διατάξεις που φέρνουμε εδώ, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να ολοκληρώνουν την αρχική διάταξη που φέραμε πριν μερικούς μήνες. Τι λέμε δηλαδή; Νομίζω το αυτονόητο.
 • Εάν κάποιος πλαστογράφησε ή παρανόμησε με δική του υπαιτιότητα – διότι στην παρανομία χρειάζεται υπαιτιότητα του υπαλλήλου – ή πλαστογράφησε όπως προείπα όπου η υπαιτιότητα τεκμαίρεται, δεν έχει θέση στο Δημόσιο. Τι μας λέει η αντιπολίτευση; Όχι μόνο ότι έχει θέση στο Δημόσιο, αλλά πρέπει να τον προστατεύσουμε κιόλας! Υπάρχει κάποιου είδους υπεράνω φιλοσοφία που λέει ότι κάποιος ο οποίος τρέχει να παραιτηθεί και αν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί συνταξιοδοτείται, διότι φοβάται την πλαστότητα που ενδεχομένως έχει και γνωρίζει ο ίδιος ή την παρανομία που έχει συμπράξει και γνωρίζει ο ίδιος και φεύγει από το Δημόσιο, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μείνει στο Δημόσιο; Ή εάν έφυγε και παραιτήθηκε πρέπει να τύχει δημόσιας συνταξιοδότησης; Σε ποια αρχή του δικαίου και σε ποια φιλοσοφία είτε αριστερή είτε δεξιά υπακούει αυτή η υπέρ άνω φιλοσοφία.
 • Η ultima ratio είναι «προστατεύουμε με κάθε τρόπο»; Έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες τα πάντα. Έχω ακούσει από δημόσιο βήμα, Περιφερειάρχες και Δημάρχους και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν και να λένε ότι εμείς εκ του πονηρού αλλάξαμε τα κριτήρια του νόμου Παυλόπουλου. Κατάλαβαν βέβαια κάποια στιγμή ότι δεν μπορούν να το υπερασπιστούν αυτό το πράγμα, διότι εδώ ψηφίστηκε ένας νόμος που δεν άγγιξε καν τα κριτήρια του νόμου Παυλόπουλου. Αυτό όμως έλεγαν επίτηδες στις τηλεοράσεις και αυτό λέγεται προπαγάνδα κατά τη γνώμη μου. Προπαγάνδα και μάλιστα ψευδής. Οι διατάξεις αυτές δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποτελούν τη συνέχεια της διάταξης που προϋπήρχε. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι. Επειδή τελειώνει ένα πολύ δύσκολο και επίπονο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα απομακρύνσεων και κινητικότητας, πάμε πλέον στο τέλος των αριθμητικών στόχων διότι απολύονται από το Δημόσιο μόνον όσοι πλαστογραφούν, παρανομούν ή έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, τελειώνει αυτή η πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη περίοδος για τη χώρα.
 • Εγώ θέλω όμως να επικαλεστώ το αίσθημα δικαίου του καθενός και της καθεμιάς και τη συνείδησή μας. Στη συνείδησή μας είναι δίκαιο κάποιος που έχει πλαστογραφήσει και παρανομήσει να παραμένει στο δημόσιο; Είναι δίκαιο κάποιος να παραιτείται και να τρέχει κυριολεκτικά να βγει όπως – όπως από το δημόσιο και εμείς να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και να μην ελέγχουμε τίποτα; Όχι βέβαια.
 • Σε ό,τι αφορά στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, παρακαλώ τους κύριους συναδέλφους να τις ξαναδούν. Όπως λέει και ο τίτλος του άρθρου 28, πρόκειται για έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών. Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν την γνησιότητα, είτε αυτού που πρόκειται να προσληφθεί είναι αυτού που μετατάσσεται από υπηρεσία σε υπηρεσία είτε αυτού που παραιτήθηκε για άγνωστους λόγους και θα συνταξιοδοτηθεί. Επομένως, οι παρούσες διατάξεις αφορούν κάτι που άκουσα από όλους, ότι βεβαίως κανείς δεν θέλει την πλαστότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω να ψηφιστούν.
 • Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στην παράνομη μετατροπή συμβάσεων, όπου χρειάζεται η επιείκεια, νομίζω ότι η λύση που υπάρχει, το προβλέπει. Προβλέπει την ύπαρξη υπαιτιότητας του υπαλλήλου.
 • Θα ήθελα να αναρωτηθώ, γιατί η κυρία Δούρου και οι δήμαρχοι έχουν κλειστή την πόρτα στους ελεγκτές; Αφού δεν τους πειράζει και θέλουν τη νομιμότητα και θέλουν να ελεγχθούν τα πλαστά, τι είναι ακριβώς αυτό που φοβόμαστε;
 • Οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου αφορούν μόνο τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών. Κύριε πρόεδρε, με βάση τις τοποθετήσεις, περιμένω να ψηφιστούν.
 • Απέφυγα στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, σαν να ήθελα να τα ξεχάσω αυτά που ειπώθηκαν, αρχίζοντας περί ανθρώπων που πρόδωσαν, τα πούλησαν όλα, πρωθυπουργών κ.λπ. και είναι στα πρακτικά τα όσα διχαστικά, εμφυλιοπολεμικά είπατε και προέρχεστε και από μια παράταξη που έκανε την εθνική ενότητα πράξη. Λοιπόν, αυτά τα εμφυλιοπολεμικά που είπατε κ. Μητρόπουλε, πέραν του ότι δεν θα το πάρετε πίσω, -μακάρι να τα παίρνατε- δεν συνάδουν με την επιείκεια και βεβαίως, πρέπει να έχει και «plan B» και «plan C», να το πείτε στον ελληνικό λαό, λοιπόν, γιατί εμείς οι «προδότες» διατηρήσαμε τη χώρα ζωντανή. Ένα το κρατούμενο.
 • Δεύτερον. Δεν ξέρω ποιοι μηχανισμοί προπαγάνδας σας ωθούν να λέτε περί συνταξιούχων. Διαβάστε, λοιπόν. Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα διάταξη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας από ασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής σε φορέα του δημόσιου ή και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως έχει με το άρθρο κ.λπ., όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί γίνεται δεκτή. Δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών, προσέξτε, και λαμβανομένων υπόψη για τον δημόσιο πρόσληψη.
 • Αυτά τα εμφυλιοπολεμικά που καλλιεργείται δεν συνάδουν με την επιείκεια της Αριστεράς και εν πάση περιπτώσει, εξηγήστε μου σε ποια επιείκεια θέλετε να υπακούσουμε.
 • Αυτό που λέω, όμως, είναι ότι αν θέλατε να δούμε αυτές τις διατάξεις με ένα πνεύμα κάποιας συνεννόησης, αφού βλέπουμε, λοιπόν, ότι υπάρχει τουλάχιστον η σύγκλιση ότι κανένας δεν θέλει τα πλαστά, εάν δεν θέλατε να πυροδοτήσετε την αυτή την όξυνση κ. Μητρόπουλε, γιατί δεν το θέτατε, όχι μόνο πιο ήπια, αλλά γιατί δεν μας κάνατε εσείς μια πρόταση για το πως θα θέλατε, με βάση τις δικές σας αρχές, να αναδιατυπωθεί το άρθρο. Αν είχατε την παραμικρή θέληση να ψηφίσετε κάποιο από αυτά τα άρθρα που αφορούν πλαστότητα, θα είχατε ζητήσει από εμάς ή κάντε το, σας προκαλώ, στην πρώτη ανάγνωση και στη δεύτερη ανάγνωση να μας φέρετε τροποποιητικές ρυθμίσεις, αν θέλετε πράγματι να χτυπήσετε την πλαστότητα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΥΔΜΗΔ, ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΕΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΔΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!