Χωρίς σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο 4 στα 10 σπίτια στην Ελλάδα  

Τέσσερα στα δέκα κτήρια στην Ελλάδα δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ το 41,2% των κτηρίων είναι κατασκευασμένο πριν από το 1970, όπως προκύπτει από την έρευνα καταγραφής κτηρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη με βάση τα στοιχεία, όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή κτηρίων 2011, ο αριθμός των κτηρίων της χώρας ανήλθε σε 4.105.637, από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό, 19,1% (ή 783.752 κτήρια) βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το μικρότερο, 3,4% (140.810 κτήρια) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ωστόσο διαπιστώνεται πως από το σύνολο των κτηρίων της χώρας, 1.777.872 κτήρια (ποσοστό 43,3%) είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο αποχέτευσης, 2.256.650 κτήρια (ποσοστό 55%) δεν είναι συνδεδεμένα, ενώ για 71.115 κτήρια (ποσοστό 1,7%) δεν δηλώθηκε η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. Στην περιοχή της Αττικής, το ποσοστό των κτηρίων που δεν είναι συνδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης προσεγγίζει το 40%, ενώ η Περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό συνδέσεων κτηρίων με το αποχετευτικό δίκτυο είναι η Δυτική Μακεδονία που φτάνει το 65%.

Τη χειρότερη επίδοση εμφανίζει η Περιφέρεια Ηπείρου, όπου λιγότερο από το 20% των κτηρίων είναι συνδεμένο με το δίκτυο της αποχέτευσης.

Παλαιότερα του 1970 το 41,2% των κτηρίων

Από την περαιτέρω μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι το 41,2% των κτηρίων της χώρας ή 1.691.432, έχουν κτιστεί πριν από το 1970. Το υψηλότερο ποσοστό κτηρίων προ του 1970 συναντάται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (58,7%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 48,5%.

Κατά δεκαετία, το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηρίων (704.340) κατασκευάστηκε την περίοδο 1971-1980 (ποσοστό 17,2%). Τα αμέσως επόμενα ποσοστά είναι 15,6% (639.475 κτήρια που κατασκευάστηκαν τη χρονική περίοδο 1961-1970) και 14% (573.250 κτήρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1946-1960).

Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι και το 1995 το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηρίων που κατασκευάζονταν ήταν ισόγεια (ποσοστό 42,7% τη χρονική περίοδο 1991-1995), ενώ στις επόμενες χρονικές περιόδους υπερτερούν τα ποσοστά των κτηρίων με έναν (1) όροφο. Την περίοδο 1996-2000, ποσοστό 38,6% των κτηρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 38,4% είναι ισόγεια. Την περίοδο 2001-2005, ποσοστό 40,1% των κτηρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 33% είναι ισόγεια. Ανάλογα, ποσοστό 41,5% των κτηρίων που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2006 και μετά έχουν έναν όροφο και 32,7% είναι ισόγεια.

Από το σύνολο των κτηρίων της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό (51,5%) είναι ισόγεια, ενώ ποσοστό 33,3% έχουν έναν (1) όροφο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ισόγειων κτηρίων, στο σύνολο των κτηρίων της, (64,9%) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, το μεγαλύτερο ποσοστό (47,0%) μονώροφων κτηρίων, στο σύνολο των κτηρίων της, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά κτηρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, με δύο (2) και πάνω ορόφους.

Περαιτέρω και από τη μελέτη των αναλυτικών στοιχείων προκύπτει ότι τα περισσότερα ισόγεια κτήρια, ποσοστό 5% (105.658 κτίρια) και μονώροφα κτήρια, ποσοστό 5,4% (73.807 κτήρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Αφήστε μια απάντηση