Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι πλήττονται από τα στεγαστικά δάνεια του ΤΤ – Υπόμνημα της ΑΔΕΔΥ προς το ΥΠΟΙΚ

Υπόμνημα προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια του ΤΤ προς τους δημόσιους υπαλλήλους απέστειλε η ΑΔΕΔΥ:

Όπως γνωρίζετε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως Δημόσια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και αργότερα ως τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2322/1995 και συνδυαστικά με άρθρα 62 παρ. 6 Ν. 2214/1994, για τα χορηγούμενα από αυτό στεγαστικά δάνεια προς Δημοσίους Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ., (Υπάλληλοι Ταχ. Ταμιευτηρίου, Ο.Σ.Ε., Ο.Τ.Ε., Εκπ/κοί, Στρατιωτικοί, Σώματα Ασφαλείας, Κληρικοί, Ανάπηροι Πολέμου, κ.λ.π.) ενέγραφε προς εξασφάλισή του σε βάρος των ακινήτων των δανειζομένων υπαλλήλων υποθήκη, με κάθε απαλλαγή τους προς τούτο τέλους και δικαιώματος. Περαιτέρω, δια την εξάλειψη, τον περιορισμό, τη διαγραφή των υποθηκών αυτών δεν απαιτείτο συμβολαιογραφικό έγγραφο αλλά απλή μονομερής αίτησή του προς το οικείο Υποθηκοφύλακα ή Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου με κάθε απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα.

Στη συνέχεια το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ετέθη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 68 Ν. 3601/2007) και οι έννομες σχέσεις για τις υποθήκες αυτές των εξυπηρετούμενων δανείων παρέμειναν στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (υπ’ αριθμόν 2124/Β95/18-01-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄74/18-01-2013). Περαιτέρω δε και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ με οιονεί καθολική διαδοχή συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Κ2-7651/27-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΥΦ-ΖΧΒ) σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ: ΑΕ 9243/27-12-2013). Μετά ταύτα τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία αρνούνται την εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 2322/1995 περί απαλλαγής και απαιτούν τα σχετικά δικαιώματα για την εξάλειψη ή περιορισμό των υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων. Ούτω απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως άλλωστε επεσυνέβη σε αντίστοιχη περίπτωση στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με άρθρο 29 του Ν. 4141/2013.

Τούτο επιβάλλει η ίση μεταχείριση και ισονομία των δανειοδοτουμένων από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, η οικονομική ανακούφιση των βεβαρημένων δανειοληπτών και οι υφιστάμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για τους πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε απαραίτητο να προωθήσετε για ψήφιση την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση:

«Η εξάλειψη, ο περιορισμός και η μεταφορά υφιστάμενων υποθηκών υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος που αφορούν εξασφάλιση χορηγηθέντων υπό τούτου στεγαστικών δανείων μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316Α) και που έχουν εγγραφεί ατελώς σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, μετά τη θέση τούτου σε ειδική εκκαθάριση άρθρου 68 του ν. 3601/2007 και τη μεταβίβαση των εννόμων σχέσεων του στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2124/Β95/18-01-2013 (ΦΕΚ Β΄74/18-01-2013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και στη συνέχεια στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει της υπ’ αριθμόν Κ2-7651/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΦ-ΖΧΒ) σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ ΑΕ 9243/27-12-2013, δύναται να γίνει από νέο πιστωτικό ίδρυμα και χωρίς συμβολαιογραφική πράξη με απλή και μονομερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου με κάθε απαλλαγή από οποιαδήποτε τέλη και δικαιώματα κατ’ εφαρμογή των ειδικών διατάξεων άρθρου 19 του Ν. 2322/1995 συνδυαστικά με άρθρο 62 παρ. 6 Ν. 2214/1994.»

Κύριε Υπουργέ,

Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω, παρακαλούμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας ώστε να σας εκθέσουμε λεπτομερειακά το σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο πλήττει χιλιάδες δανειολήπτες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Δημόσιους Υπαλλήλους, Υπαλλήλους Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ., Υπαλλήλους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ο.Σ.Ε., Ο.Τ.Ε., Εκπαιδευτικούς, Στρατιωτικούς, Σώματα Ασφαλείας, Κληρικούς, Ανάπηρους Πολέμου κ.λπ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΔΑΝΕΙΑ, ΑΔΕΔΥ, ΥΠΟΙΚ, ΤΤ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!