Τσουνάμι μετατάξεων τέλη Γενάρη

Ποδαρικό στον καινούργιο χρόνο με «Καλλικράτη» στο βαθύ κράτος θα κάνει το υπουργείο Εσωτερικών με στόχο από τα τέλη του Ιανουαρίου να «απογειωθεί» ένα σύστημα με την καλλικράτειο φιλοσοφία σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, εφαρμόζοντας σαρωτικές μετατάξεις και μετακινήσεις προσωπικού από «νεκρές» υπηρεσίες και φορείς σε πόστα πρώτης γραμμής, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εφορίες και γενικά οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί και υπηρεσίες υγείας.

Ηδη σήμερα ή το πολύ αύριο θα «φύγει» από το υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλιος προς όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου όπου θα ζητείται μέχρι 10 Ιανουαρίου να αποστείλουν πλήρη στοιχεία για το προσωπικό που διαθέτουν, τις ειδικότητες των εργαζομένων που απασχολούν, τους κλάδους του προσωπικού, πόσοι είναι αποσπασμένοι ή σε μετάταξη καθώς και το πλεονάζον προσωπικό ή τα κενά σε θέσεις και υπαλλήλους που υπάρχουν. Την τελική ευθύνη της συλλογής όλων αυτών των στοιχείων θα έχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων τόσο για τις υπηρεσίες του υπουργείου τους όσο και για τους εποπτευόμενους φορείς.

Ταυτόχρονα ρόλο-κλειδί θα παίξει Ειδική Επιτροπή που συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όχι μόνο για τη μεταφορά και τοποθέτηση του προσωπικού, αλλά και για τη συνεκτίμηση των προτιμήσεων των ενδιαφερομένων που θα αναφέρονται ρητά στις αιτήσεις τους.

Ο «Καλλικράτης» στο κράτος με πρόπλασμα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο Εσωτερικών σε χρόνο ρεκόρ -το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου- όχι μόνο θα «μεταγγίσει» υπαλλήλους από ανενεργές υπηρεσίες σε φορείς που έχουν κενά, αλλά θα επανακαθορίσει το μέγεθος, τη δομή και τη λειτουργία των υπηρεσιών εξ υπαρχής. Στόχος να υπάρξουν βαθιές τομές στην κεντρική διοίκηση (υπουργεία), να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο Δημόσιο και να χτυπηθούν η γραφειοκρατία και ο υδροκεφαλισμός των υπηρεσιών όπου υπάρχουν.

Ταχύρρυθμα

Χαρακτηριστικό των μεγάλων αλλαγών και της οριζόντιας δομής της οργάνωσης των υπηρεσιών ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις είναι ότι όσοι μεταταγούν είναι δυνατόν να αλλάξουν και την ειδικότητά τους παρακολουθώντας ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης. Η λογική αυτή θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση με τους εργαζομένους στον ΟΣΕ, καθώς περίπου 1.000 σε σύνολο 2.700 μεταφέρονται σε υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, όπου καταγράφονται τρομακτικές ελλείψεις. Υπάρχει σκέψη διοικητικοί αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια να αναλάβουν θέσεις σε ταμεία σε εφορίες και φοροεισπρακτικους μηχανισμούς ή σε ασφαλιστικά ταμεία.

Εκτός από την κινητικότητα των υπαλλήλων από φορέα σε φορέα, ταυτόχρονα θα υπάρξει και ανασχεδιασμός των υπηρεσιών, θα αποσαφηνιστεί ο ρόλος των υπουργείων υπό την προοπτική του επιτελικού κράτους ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις μέσα στο ίδιο υπουργείο ή σε ολόκληρη την δομή του κράτους. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοτελών υπηρεσιών, τα υπουργεία είναι οργανωμένα με αυστηρά καθετοποιημένες δομές και η πυραμίδα της ιεραρχίας βρίσκεται αρκετές φορές ανεστραμμένη με μεγάλο αριθμό γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων. Αυτό σημαίνει πολυδιάσπαση και σύγχυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθώς και ένα μεγάλο αριθμό διευθυντών και τμηματαρχών με ολιγάριθμες οργανικές μονάδες βάσης.

Το 2011 θα καθιερωθεί επίσης το ενιαίο μισθολόγιο με την κατάργηση ή συγχώνευση όλων των γενικών και ειδικών επιδομάτων στον βασικό μισθό με εξαίρεση το οικογενειακό, το ανθυγιεινό και το επίδομα θέσης. Ολοι οι υπάλληλοι θα αμείβονται βάσει ενός απλοποιημένου συστήματος με αφετηρία τα τυπικά τους προσόντα και την προϋπηρεσία ανεξάρτητα από το σε ποιο υπουργείο θα υπηρετούν. Πρόσθετες αμοιβές θα δίνονται μόνον έπειτα από αξιολόγηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων και με βάση ένα αυστηρά καθορισμένο προσοντολόγιο και καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων που θα είναι ενταγμένο μέσα σε στόχους και δράσεις που θα ορίζονται κεντρικά από τη διοίκηση με την καθιέρωση δεικτών αποδοτικότητας οι οποίοι θα είναι ξεχωριστοί για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου.

Καμπανάκι

Στο μεταξύ καμπανάκι λήξης έχει σημάνει για περίπου 4.500 υπαλλήλους που αποτελούν το προσωπικό των 75 υπηρεσιών που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευτεί με νόμο από τις 8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το πρώτο κύμα υπηρεσιών και οργανισμών του Δημοσίου που σβήστηκαν από το… χάρτη ύστερα από νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση τον περασμένο Ιούνιο. Μέσα στο 2011 και πάντως μέχρι τον Ιούνιο, θα υπάρξει και ένα δεύτερο κύμα κατάργησης υπηρεσιών, καθώς αυτό καθορίζεται και από τις διατάξεις του Μνημονίου που θα συνδεθεί απαραίτητα και με τις μετατάξεις στο Δημόσιο, εθελοντικές ή υποχρεωτικές.

Είναι ενδεικτικό ότι οι υπάλληλοι αυτών των 75 φορέων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τις αιτήσεις για μετάταξη απαραίτητα μέσα στις προθεσμίες που θα τους δοθούν, διότι κινδυνεύουν σε αντίθετη περίπτωση να απολυθούν χωρίς αποζημίωση καθώς οι προβλεπόμενες προθεσμίες θα είναι αποκλειστικές και όχι ενδεικτικές. Ακόμα το προσωπικό που μετατάσσεται πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα τους κοινοποιηθεί η απόφαση, να παρουσιαστούν στην καινούργια τους υπηρεσία χωρίς άλλη χρονοτριβή, διότι και σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουν με απόλυση.

Ειδικότερα:

* Οι υπάλληλοι του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου θα μεταφερθούν στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπου θα συσταθεί καινούργιο τμήμα.

* Οι εργαζόμενοι στο ΙΜΕΠΟ μετακινούνται στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και μετανάστευσης στην Περιφέρεια Αττικής. Είτε στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

* Οσοι υπηρετούν στα 51 κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταλάβουν κενές θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως και οι εργαζόμενοι στην Εθνική Επιτροπή Γάλακτος.

* Οι εργαζόμενοι στις ανώνυμες εταιρείες Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας, Κέντρο Ελληνικής Γούνας, ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ σε υπηρεσίες του υπουργείου και της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας.

* Οι υπάλληλοι του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με διαπιστωτική πράξη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. *

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]