τροπολογία-σπάσιμο-δήμων-σε-ποιο-ν-σ-378511
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 01.03.2019 | 12:18

Τροπολογία -«σπάσιμο δήμων»: Σε ποιο ν/σ θα κατατεθεί  

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας: ««Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». πρόκειται να συμπεριληφθεί η περίφημη, πλέον, τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τη διάσπαση πέντε δήμων και την δημιουργία 12 νέων. Το νομοσχέδιο πρόκειται να ψηφισθεί την Τρίτη στη Βουλή.