Τροπολογία για την υλοποίηση επενδύσεων, τον αναπτυξιακό και το ΕΣΠΑ

Τροπολογία που θα παρατείνει τον χρόνο για την υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, αναμένεται να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση στη Βουλή. Σύμφωνα με σχέδιο τροπολογίας που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα και το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε ως μη συναφές με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη δημόσια διοίκηση, η παράταση προτείνεται να ισχύσει έως τα τέλη του 2017 και να αφορά οριζόντια το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον νόμο 3299/2004. Πρόκειται για περίπου 3.000 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού περίπου 3 δισ., ορισμένα από τα οποία υλοποιούνται, ενώ άλλα έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά.

Το υπουργείο Οικονομίας επιδιώκει να εντάξει στο νέο ΕΣΠΑ έναν αριθμό επενδυτικών σχεδίων, που θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία, αξιοποιώντας κονδύλια που θα δοθούν εμπροσθοβαρώς από το νέο πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να μπορεί να προεξοφληθεί. Εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος των επενδύσεων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ στο 1 δισ., αλλά σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη αυτών των έργων στο πρόγραμμα απαιτεί και την αλλαγή της διοικητικής δομής της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομίας, η οποία βαρύνεται με την αποκάλυψη του σκανδάλου για τον χρηματισμό υπαλλήλων. Το υπουργείο προσανατολίζεται στην αλλαγή της διοικητικής δομής της διεύθυνσης ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία προτείνεται να λειτουργήσει κατά το πρότυπο των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζοντας δηλαδή διακριτά επίπεδα για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση, το όλο εγχείρημα προϋποθέτει την επανεξέταση των συγκεκριμένων επενδύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές έχουν πιθανότητες υλοποίησης, ποιες είναι βιώσιμες και ποιες θα πρέπει να απενταχθούν οριστικά ή ενδεχομένως να επιβληθούν και πρόστιμα, εάν έχουν πάρει χρήματα και έχουν εγκαταλείψει την επένδυση.

Η προσπάθεια ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ δεν είναι παρά μια κίνηση προκειμένου να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία, στον βαθμό που το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, λόγω των γενικευμένων προβλημάτων ρευστότητας της οικονομίας, στερείται παντελώς πόρων για οποιαδήποτε ενίσχυση. Η έλλειψη ρευστότητας είναι άλλωστε και η βασική αιτία που δεν έχει επιτρέψει τη θεσμοθέτηση νέου αναπτυξιακού νόμου. Απουσία ρευστότητας, η υιοθέτηση του νέου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, είναι ουσιαστικά δώρον άδωρον, με αποτέλεσμα οι σχετικές πρωτοβουλίες να έχουν παγώσει προς το παρόν. Με βάση, άλλωστε, τα ποσοστά του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2014 από την Ε.Ε., οι ενισχύσεις έχουν μειωθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο χάρτη κατά 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την περιφέρεια και κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή.

Πηγή: Καθημερινή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Αφήστε μια απάντηση