Τελεσίγραφο Γεροβασίλη: Μέχρι τέλη Ιουλίου η επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων (εγκύκλιος) - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
16
Οκτώβριος
Back

Τελεσίγραφο Γεροβασίλη: Μέχρι τέλη Ιουλίου η επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων (εγκύκλιος)

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, με την οποία καλεί όλους τους φορείς που ανήκουν στην Γενική κυβέρνηση, να προχωρήσουν μέχρι τέλη Ιουλίου στην επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων τους.

Την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr, προκειμένου να τεθεί η νέα προθεσμία ώστε οι φορείς του Δημοσίου αλλά και οι ΟΤΑ να ολοκληρώσουν τα νέα οργανογράμματά τους αλλά και τα σχετικά περιγράμματα θέσεων, κάτι που έχουν ήδη κάνει τις προηγούμενες ημέρες τα υπουργεία.

Μάλιστα στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι: «Σε περίπτωση μη αποστολής του σχετικού υλικού, κατά τα ανωτέρω, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, σας γνωρίζουμε ότι οι υφιστάμενοι Οργανισμοί/Κανονισμοί Λειτουργίας των εν λόγω φορέων και υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και συνεπώς βάσει αυτών θα εφαρμοστεί το εν λόγω σύστημα».

Ειδικότερα στην εγκύκλιο με τίτλο, «υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας προκειμένου για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου», σημείωνεται:

“Σχετ.: η με αριθ.πρωτ.ΔΟΜ/Φ.20/οικ.18015/2-6-2017 (ΑΔΑ: 94Η7465ΧΘΨ-3ΔΣ) εγκύκλιος του Υπουργείου μας «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, με αντικείμενο την επικαιροποίηση του οργανωτικού σχήματος – δομής των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου, τίθεται, ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα, η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών τους με την έκδοση των οικείων Οργανισμών/Κανονισμών Λειτουργίας τους.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η έγκαιρη, έως 31-7-2017, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ανάγεται σε ζήτημα κρίσιμης σημασίας, καθώς η έκδοση των επικαιροποιημένων Οργανισμών/Κανονισμών Λειτουργίας τους αποτελεί μία εκ των βασικών και απαρέγκλιτων προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), το οποίο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄).

Ενόψει τούτου, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, μέχρι το τέλος μηνός Ιουλίου:

α. προκειμένου για ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπές αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες τα οικεία σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, μετά του απαραίτητου συνημμένου υλικού, για τους νέους Οργανισμούς των υπηρεσιών τους, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Επισημαίνεται ότι της έκδοσης των οικείων προεδρικών διαταγμάτων θα προηγηθεί έγκριση της συνταχθείσας Έκθεσης Αξιολόγησης δομών και στελέχωσής τους από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμοστέα διαδικασία για τους παραπάνω φορείς μπορούν να αναζητηθούν στην αριθ.πρωτ.ΔΟΜ/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, με την οποία παρέχονται σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις και

β. προκειμένου για ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές τα οικεία σχέδια είτε υπουργικών αποφάσεων είτε προεδρικών διαταγμάτων για τους νέους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας τους, ανάλογα με την εφαρμοστέα εξουσιοδοτική διάταξη και εφόσον, σύμφωνα με αυτήν, λαμβάνει χώρα συνυπογραφή τους και από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Άλλως εντός της ανωτέρω ημερομηνίας θα πρέπει απλώς να ενημερωθεί η υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Σε περίπτωση μη αποστολής του σχετικού υλικού, κατά τα ανωτέρω, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, σας γνωρίζουμε ότι οι υφιστάμενοι Οργανισμοί/Κανονισμοί Λειτουργίας των εν λόγω φορέων και υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και συνεπώς βάσει αυτών θα εφαρμοστεί το εν λόγω σύστημα. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η αναδιοργάνωση είναι μια διαρκής διαδικασία. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι καθότι ο σχεδιασμός του οργανωτικού σχήματος έχει δυναμικό χαρακτήρα, της έκδοσης των επικαιροποιημένων Οργανισμών/Κανονισμών των φορέων μπορεί να ακολουθήσει εν ευθέτω χρόνο εκ νέου τροποποίηση αυτών, εφόσον είτε η εκ των υστέρων αξιολόγηση της πορείας της αναδιοργάνωσης είτε η τυχόν αναθεώρηση των αναγκών της υπηρεσίας επιτάσσει ενσωμάτωση διορθωτικών παρεμβάσεων ή ακόμη και επανασχεδιασμό του προγράμματος της αναδιοργάνωσης.

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να κοινοποιηθεί άμεσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ) εποπτείας σας, που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία καλούνται, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω, να ολοκληρώσουν το έργο της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών τους, έως 31-7-2017.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ενώ για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!