Συμβασιούχοι: Τροπολογία καταργεί περιορισμούς του ΠΔ Παυλόπουλου (έγγραφο)

Τροπολογία με την οποία καταργούνται δύο περιορισμοί του ΠΔ Παυλόπουλου για τους συμβασιούχους του Δημοσίου κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα, με την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ» και ψηφίστηκε σήμερα προβλέπεται ότι για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από 1.11.2016 καταργούνται οι προβλέψεις:

– Να έχει μεσολαβήσει τρίμηνο διάστημα για να γίνει η ανανέωση μιας σύμβασης.

-Η διάρκεια των συμβάσεων να μην ξεπερνά συνολικά τους 24 μήνες. ΄

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «α. Για τις συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, η οποία διενεργείται ή εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ το ανώτατο χρονικό διάστημα (συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων έως 24 μήνες) εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης ανεξαρτήτως εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα. β. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί βάσει των άρθρων 97 του ν.4386/2016 και 167 του 4099/2012, δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5,7 και 7 το ΠΔ 164/2004».

Πρακτικά με την συγκεκριμένη τροπολογία ένας συμβασιούχος θα μπορεί να είναι υποψήφιος για νέα ή την ίδια θέση στο Δημόσιο χωρίς να περιμένει να περάσουν τρεις μήνες, ενώ παράλληλα θα μπορεί να εργάζεται με συμβάσεις που θα έχουν συνολική διάρκεια πάνω από 24 μήνες εφόσον είναι διαφορετικής μορφής (πχ έργου και εργασίας). 

Πολάκης: Η τροπολογία αφορά φύλακες και καθαρίστριες νοσοκομείων

Λόγω της απουσίας της υΠΔΑ Ο. Γεροβασίλη την τροπολογία υποστήριξε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος τόνισε ότι «αφορά ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία και το οποίο έχει να κάνει με την επιλογή μας εδώ και δυόμισι χρόνια να διώξουμε τα εργολαβικά συνεργεία φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας από τα νοσοκομεία και να τα αντικαταστήσουμε με συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους που δούλευαν εκεί ή που προσλαμβάνονται μέσα από διαγωνισμούς που προκηρύσσονται και γίνονται κάτω από την εποπτεία του ΑΣΕΠ και με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να γίνει αυτό σε περίπου εβδομήντα νοσοκομεία από τα περίπου εκατόν τριάντα της χώρας. Πραγματικά δίνεται μια καθημερινή μάχη σε αυτό. Έχουμε δικαστικές εμπλοκές, έχουμε μια σειρά από προβλήματα, όμως σιγά σιγά κερδίζουμε αυτό το στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα που έχει να κάνει τόσο με το συμφέρον των εργαζομένων, οι οποίοι αμείβονται πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από τα εργολαβικά συνεργεία και δεύτερον, ταυτόχρονα με αυτό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων από τα νοσοκομεία που κάνουν αυτό το πράγμα.

Ενδεικτικά μόνο θα σας πω ότι ο «Ευαγγελισμός» με διακόσιες ογδόντα συμβάσεις για την καθαριότητα του Νοσοκομείου, που παίρνουν 300 έως 400 ευρώ παραπάνω τον μήνα, εξοικονομεί παραπάνω από 1.000.000 ευρώ τον χρόνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά για το τι έχει συμβεί.

Σε πολλά νοσοκομεία, στα οποία ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου του 2016, έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα με επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι, αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε συμβάσεις έργου στα νοσοκομεία αυτά, σε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να πάρουμε και το προσωπικό που απασχολούσαν οι εργολάβοι πριν, για να μην πούμε «φύγε εσύ, έλα εσύ».

Αυτός ο νόμος όμως «κατέπεσε» τον Αύγουστο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξανανομοθετήσαμε για τις συμβάσεις εργασίας πια και όχι συμβάσεις έργου και μετατρέψαμε τις συμβάσεις έργου σε συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν τα νοσοκομεία όπου είχαν συναφθεί αυτοί οι διαγωνισμοί. Στα λίγα νοσοκομεία που ήταν τότε έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, επειδή με τη μετατροπή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας έχουν αρχίσει κάποιοι επίτροποι να μην θεωρούν τα εντάλματα, γιατί συνυπολογίζουν αθροιστικά και τον χρόνο των συμβάσεων έργου.

Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου και πατώντας στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, θεωρούμε ότι δεν θα συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στις συμβάσεις έργου στο σύνολο του εικοσιτετραμήνου για τις συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να συμπληρώσουν εικοσιτετράμηνο με τις συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)

Με το πρώτο άρθρο, που είναι και το πιο ουσιαστικό, λέμε το εξής: Σε πολλά νοσοκομεία λήγει τώρα το χρονικό διάστημα των πρώτων προσλήψεων που είχαν κάνει. Έχουμε νομοθετήσει δύο φορές γι’ αυτό. Είναι διαδικασία που ελέγχεται από το ΑΣΕΠ. Το σχέδιο της διακήρυξης το ελέγχει το ΑΣΕΠ. Τα μόρια που ακολουθούνται με τις νομοθετήσεις είναι μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ. Αν υπάρξουν ενστάσεις, εκδικάζονται εκεί.

Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που σήμερα υπηρετούν να μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους, να είναι υποψήφιοι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναπάρουν τους ίδιους, αλλά δεν μπορούμε εκ των προτέρων να τους αποκλείσουμε από το να βάλουν υποψηφιότητα για να συνεχίσουν να δουλεύουν, γιατί ουσιαστικά θεωρείται νέα σύμβαση αυτή που θα υπογραφεί.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νοσοκομεία ακάλυπτα. Γιατί -προσέξτε- αν δεν μπορούν να βάλουν αυτοί οι άνθρωποι υποψηφιότητα -και εμείς θέλουμε να προκηρύξουμε τώρα τους διαγωνισμούς- θα πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία, να πάμε σε εργολάβο για κάποιο διάστημα και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να ξαναρχίσουμε συμβάσεις εργασίας, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Δεν είναι σωστό και ηθικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν.

Οπότε το άρθρο 1 της τροπολογίας πρακτικά επιτρέπει σε αυτούς που υπηρετούν να ξαναβάλουν υποψηφιότητα για τις νέες συμβάσεις που θα φτιαχτούν, χωρίς να μεσολαβεί το τρίμηνο διάστημα που πρέπει να είναι εκτός εργασίας.

Το άρθρο 2, όπως είπα και στην αρχή, ξεχωρίζει τις συμβάσεις έργου από τις συμβάσεις εργασίας με βάση και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή είναι η τροπολογία. Δίνει λύση σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μας διευκολύνει να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία σε διάφορα νοσοκομεία», κατέληξε ο κ. Πολάκης.

Γεωργαντάς: Προσδοκίες μονιμοποίησης

Η τροπολογία προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον αρμόδιο τομέαρχη Διοικητικής Ανασυγκρότησης της ΝΔ Γιώργο Γεωργαντά να τονίζει ότι «τις χαρακτηρίζουμε πλέον συμβάσεις εργασίας, έτσι ώστε να μπορούμε ουσιαστικά να μην έχουμε τον περιορισμό του εικοσιτετραμήνου, να πάμε μέχρι το τέλος του 2018 και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε σ’ αυτούς τους ανθρώπους την προσδοκία μονιμοποίησης. Αυτή είναι όλη η ιστορία, δηλαδή η προσδοκία μονιμοποίησης κατά παράβαση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης του νόμου. Το Προεδρικό Διάταγμα του Παυλόπουλου, το 164/2004, έβαλε αυτές τις δύο δικλίδες ασφαλείας, το τρίμηνο κενό ανάμεσα στις συμβάσεις και το εικοσιτετράμηνο, ακριβώς για να μην έχουμε καταχρηστικότητα από την πλευρά της Διοίκησης σε σχέση με αυτό που λέμε «συμβάσεις ορισμένου χρόνου».  Και επειδή το επιχείρημα είναι ότι είναι άλλο πράγμα οι συμβάσεις έργου και άλλο οι συμβάσεις εργασίας, διαβάζω ακριβώς την τελευταία παράγραφο, την όγδοη παράγραφο του άρθρου 103 του Συντάγματος, η οποία λέει ότι οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου. Και αυτοί που δουλεύουν με σύμβαση έργου έχουν το οκτάμηνο με την τρίμηνη παύση και έχουν και το εικοσιτετράμηνο», καταλήγει.

Θεοχαρόπουλος: Αφορά όλο το Δημόσιο -Το παραδέχθηκε και ο Πολάκης

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρόπουλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι «αποδεσμεύει τις διαδοχικές συμβάσεις, για να μη χρειάζεται το τρίμηνο. Αν δεν έχουμε καταλάβει καλά, να μας το πείτε. Όμως, αυτό νομίζω ότι πράττετε. Ταυτοχρόνως δεν ισχύει αυτή η τροπολογία -αυτή είναι η ερώτηση- μόνο για το Υπουργείο Υγείας, ισχύει για όλη τη δημόσια διοίκηση. Η κ. Γεροβασίλη έπρεπε να ήταν εδώ. Δεν είναι. Εσείς το υποστηρίξατε μόνο για το Υπουργείο Υγείας, όμως».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Δεν μπορούμε να τον εγκαλέσουμε επειδή ήρθε να στηρίξει. Η κ. Γεροβασίλη έπρεπε να ήταν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τον εγκαλώ. Λέω προς το Σώμα, κύριε Πρόεδρε, και ως μια ερώτηση, ότι αφορά όλη τη δημόσια διοίκηση η συγκεκριμένη τροπολογία. Να το απαντήσετε θετικά. Συνεπώς, αφού αφορά όλη τη δημόσια διοίκηση και γενικεύεται, δεν αφορά μόνο τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας είπατε. Πώς προστατεύονται όσοι βρίσκονται εκτός εργασίας σε αυτή τη διαδικασία; Είπατε εσείς, για παράδειγμα ότι αν υπάρχει ο διαγωνισμός στη συνέχεια, θα μπουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Και αν βάλετε εσείς στη διαγωνιστική διαδικασία κριτήριο την προϋπηρεσία, ως μέγιστο κριτήριο την προϋπηρεσία, τους πετάτε έξω όλους. Άρα, εμπαίζετε όχι μόνο τους συμβασιούχους με αυτή τη λογική, αλλά και τους ανέργους».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Μην κάνετε τοποθέτηση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάνω τοποθέτηση. Ερώτηση έκανα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Η ερώτηση ήταν μία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένη: Πώς προστατεύονται οι εκτός εργασίας από τη στιγμή που η διαγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει αυτό το κριτήριο;

Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριμένη τροπολογία είναι προεκλογική, κατά την άποψή μας. Γι’ αυτό πρέπει να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά και να τοποθετηθείτε υπεύθυνα ως Κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι αρκείτε εσείς βέβαια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε, και η αρμόδια Υπουργός, γιατί αφορά όλη τη δημόσια διοίκηση.

Μετά την παρέμβαση Θεοχαρόπουλου, ο ανσαπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης παραδέχθηκε ότι όντως ισχύει για όλο το Δημόσιο: «Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε, αφορά όλη τη δημόσια διοίκηση προφανώς. Η μεγάλη αναγκαιότητα που προέκυψε αυτή η τροπολογία και τα λοιπά αφορά το κομμάτι το οποίο σας είπα. Ξεκαθαρίστε στο μυαλό σας μερικά πράγματα, γιατί υπάρχει το τυπικό και υπάρχει και το ουσιαστικό. Δεύτερον, όταν έχουμε μια υπηρεσία στην οποία έχει εργαστεί ένας άνθρωπος, ουσιαστικά του λέμε «εσύ τώρα για να ξαναβάλεις υποψηφιότητα, πρέπει να έχεις απολυθεί τρεις μήνες». Εγώ μιλάω για το κομμάτι που αφορά τα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο κ. Πολάκης.

Μαυρωτάς: Συντήρηση προσδοκιών ορισμένων εργαζόμενων

Τέλος, ο βουλευτής του Ποταμιού στάθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει τροπολογία για το θέμα των συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε μία κύρωση σύμβασης με το Ινστιτούτο Παστέρ αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ίσως είχε στο μυαλό της την «παστερίωση», δηλαδή συντήρηση των προσδοκιών ορισμένων εργαζομένων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΠΔ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, 24ΜΗΝΟ, ΤΡΙΜΗΝΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!