Συμπληρωματική εγκύκλιος περί αναστολής προσλήψεων

Με αφορμή την υποβολή προφορικών και εγγράφων ερωτημάτων υπηρεσιών, κυρίως των ΟΤΑ και των
νομικών προσώπων αυτών, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων περί αναστολής προσλήψεων και
προς αποφυγήν διαφορετικών προσεγγίσεων και ερμηνειών, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με εγκύκλιο διευκρινίζει τα εξής:

Στην Εγκύκλιο, που απευθύνεται και στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.82 του ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α’ 50/26.3.2019) η παρ.5 του αρ.28 του ν.2190/1994 αντικαταστάθηκε, ως εξής:

«5. Οι περιορισμοί των παρ.1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107)».

Δεδομένου ότι με την ανωτέρω ρύθμιση εισάγεται εξαίρεση από τους περιορισμούς του αρ.28 του ν.2190/1994ως ισχύει, το Υπουργείο τονίζει πως οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη διάταξηδιενεργούνται κανονικά στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Επιπροσθέτως, σχετικά με τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρασύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, το Υπουργείο σημειώνει ότι και αυτές διενεργούνται κανονικά σε όλους τουςΦορείς και τις Υπηρεσίες του Δημοσίου καθόσον και για αυτήν την κατηγορία έχει προβλεφθεί με το προαναφερόμενο άρθρο (αρ.82, παρ.2 του ν.4604/2019), εξαίρεση από τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 28 του ν.2190/1994

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]