Στην ανεργία οδηγούνται εκατοντάδες νέοι επιστήμονες στις Κοινωνικές Δομές του υπ. Εργασίας

Χωρίς δουλειά πρόκειται να μείνουν στις 31 Οκτώβρη εκατοντάδες συμβασιούχοι επιστήμονες στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κατάργηση των θέσεων εργασίας τους στα κοινωνικά παντοπωλεία, τα κοινωνικά συσσίτια, τις τράπεζες χρόνου και τα γραφεία διαμεσολάβησης.

Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια για τις κοινωνικές δομές αναπληρώτρια υπουργός, Θεανώ Φωτίου, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, αποφάσισε την αντικατάσταση των υπαρχουσών κοινωνικών δομών από νέες με ταυτόχρονη επαναπροκήρυξη όλων ανεξαιρέτως των θέσεων εργασίας που είχαν κηρυχθεί και στο παρελθόν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αλλά και κατάργηση πολύτιμων θέσεων εργασίας κοινωνικών και οικονομικών επιστημόνων οι οποίοι αναβαθμίζουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους το κοινωνικό και διοικητικό έργο των δομών.

Στο νέο διαγωνισμό που πρόκειται να προκηρυχθεί για τις νέες κοινωνικές δομές και τα κέντρα κοινότητας τα οποία θα αντικαταστήσουν τα γραφεία διαμεσολάβησης και τις τράπεζες χρόνου, εκτός από τους κοινωνικούς και τους οικονομικούς επιστήμονες των οποίων οι θέσεις καταργούνται, αμφίβολη είναι και η θέση των υπόλοιπων εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων καθώς η προτεινόμενη μοριοδότηση για την εμπειρία τους στις κοινωνικές δομές σε καμία περίπτωση δεν τους διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας τους. Συνεπώς, εκατοντάδες άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κοινωνικοί και οικονομικοί επιστήμονες που πρόκειται να χάσουν την δουλειά τους αμείβονται σήμερα με βασικό μισθό, ενώ στις νέες κοινωνικές δομές ένας υπάλληλος καθαριότητας πρόκειται να αμείβεται με χίλια εκατό (1100) ευρώ μικτά, δηλαδή με μισθό ως και διπλάσιο από αυτό των προς αποχώρηση επιστημόνων.

Για το ζήτημα αυτό, παρενέβησαν, επίσης, από την πλευρά τους σύλλογοι και φορείς με τον σύλλογο Ελλήνων κοινωνιολόγων και επιστημόνων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας να στέλνει υπόμνημα διαμαρτυρίας προς Υπουργείο Εργασίας, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό τους από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στα Κέντρα Κοινότητας και τις νέες κοινωνικές δομές των δήμων. Όπως τονίζουν, ενώ έχουν την απαραίτητη και αναγκαία κατάρτιση, αποκλείονται από τις θέσεις εργασίας εξαιτίας του σχεδιασμού του Υπουργείου Εργασίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο-υπόμνημα διαμαρτυρίας του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής και Εταιρείας Αποφοίτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Εργασίας, την αναπ. υπουργό Θεανώ Φωτίου, και τους αρμόδιους φορείς ΣΕΚ, ΣΕΚΠ και ΕΑΚΑΠΠ:

«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

»Με έντονο προβληματισμό παρακολουθούμε τις διοικητικές ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση πράξεων, που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.

»Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, καθώς για μια ακόμα φορά διαπιστώνουμε τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των κοινωνικών επιστημόνων από τις κοινωνικές δομές υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

»Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ενώ αρχικά αναφέρεται η στελέχωση με “Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας” (Κεφ. Διαδικασία στελέχωσης και επιλογής προσωπικού, σελ. 36), το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016 με θέμα “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας”, στη συνέχεια αναγράφεται αποκλειστικά:

“Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου δήμου υποχρεωτικά από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης, που θα είναι και ο βασικός υπεύθυνος και συντονιστής των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας” (σελ. 35-36), όπως επίσης και στον Πίνακα ενδεικτικού Κόστους προσωπικού αναγράφεται αποκλειστικά και μόνο η ειδικότητα “Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας” (σελ. 38).

»Μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η ισότιμη συμμετοχή στη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας των ειδικοτήτων ΠΕ Κοινωνιολόγων και ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών.

»Ως εκ τούτου, συντελείται διαστρέβλωση των αρχικά προτεινόμενων ειδικοτήτων. Κι αυτό γιατί παρατηρείται ότι οι Δήμοι που καλούνται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αντιγράφουν πιστά τον πίνακα ενδεικτικού κόστους προσωπικού (όπως περιγράφεται στις Προσκλήσεις των Περιφερειών για τα Κέντρα Κοινότητας) με αποτέλεσμα τον εκ προοιμίου έμμεσο, αλλά πλήρη, αποκλεισμό των ειδικοτήτων Κοινωνικών Επιστημόνων.

»Κυρία Υπουργέ, με βάση τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που διδάσκονται οι Απόφοιτοι Ακαδημαϊκών Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα κατάλληλα προσόντα τα οποία διασφαλίζουν τόσο τις επαγγελματικές θέσεις όσο και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι Κοινωνικοί Επιστήμονες στα Κέντρα Κοινότητας.

»Με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε:

  • Την άρση του αποκλεισμού των Κοινωνικών Επιστημόνων με την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, με τη σαφή αναγραφή σε όλα τα σημεία της ειδικότητας των ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, ότι υπεύθυνοι των Κέντρων Κοινότητας θα είναι ισότιμα ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών.
  • Ειδικότερα:
  1. Την άρση του αποκλεισμού των Κοινωνιολόγων –Κοινωνικών επιστημόνων, από την στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας, και τηρώντας το υπ’ αρ. 159/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 199/Α’/1-10-2009) με θέμα: «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας».
  2. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, με τη σαφή αναγραφή σε όλα τα σημεία της ειδικότητας των ΠΕ Κοινωνιολόγων-Κοινωνικών επιστήμων,
  3. Τη σαφή συμπερίληψη των ΠΕ Κοινωνιολόγων-Κοινωνικων Επιστήμων στους Υπεύθυνους των Κέντρων Κοινότητας, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω έγγραφα και από τις εκατοντάδες επιτελικές θέσεις ευθύνης, που καταλαμβάνουν και οι Κοινωνιολόγοι σε κοινωνικές δομές (Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») και στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της χώρας μας.
  4. Την άμεση ενημέρωση των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΕΥΔ) όλων των Περιφερειών, με σκοπό την ορθή επανάληψη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
  5. Την άμεση ενημέρωση των όλων των Δήμων, για την εναρμόνιση με βάση τα παραπάνω όλων των σχετικών εγγράφων υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του σχεδιασμού και τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.
  • Την άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας εκθέσουμε αναλυτικά τους προβληματισμούς μας και να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

»Με εκτίμηση,

Θεοδόσιος Κατσούλας, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων

Νικόλαος Κουραχάνης, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

Αλέξανδρος Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Εταιρείας Αποφοίτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!