ΣτΕ: «Πράσινο φως» για την επένδυση στις Σκουριές

Το Ε΄τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε με απόφασή του την προσφυγή 48 κατοίκων της Χαλκιδικής (από αυτούς οι 19 παραιτήθηκαν στη συνέχεια) που ζητούσαν να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση με την οποία επιτρέπεται η εξόρυξη χρυσού από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Με την αίτησή τους που είχε κατατεθεί στις 10 Νοεμβρίου του 2011 και εκδικάστηκε στις 6 Ιουνίου του 2012, οι κάτοικοι ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 201745/26.7.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση συνάγεται ότι αυτές προωθούν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με ειδική αναφορά στο μεταλλευτικό πλούτο της Β.Α. Χαλκιδικής, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και δη υπό το μοντέλο της καθετοποιημένης παραγωγής με δυνατότητα χωροθέτησης των απαραίτητων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (επεξεργασίας των εξορυχθέντων προϊόντων, διαχείρισης αποβλήτων) πλησίον των χώρων εξόρυξης, κατά τρόπο ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας να συγκεντρώνονται σε περιορισμένο χώρο και να μην διαχέονται σε εκτεταμένη έκταση, ακόμα κι αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας χωροθετείται εντός δασών και δασικών εκτάσεων ή περιοχών του δικτύου Natura, υπό την απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων που τίθενται από τα ειδικά νομοθετικά καθεστώτα που διέπουν τις περιοχές αυτές, εξέτασης εναλλακτικών λύσεων και λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των περιβαλλοντικών μέσων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΤΕ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΚΟΥΡΙΕΣ


Αφήστε μια απάντηση